Боян Мага (ⰱⱁⱔⱀ ⰿⰰⰳⰰ)

Loading

На четири години – Святозар (името дадено му при раждането), Боян Мага (името дадено му при инициацията), третият син на Богорис 1, Цар на България, влезе в стадий на видения. На шест години, достигна стадий на разбиране. На единадесет години навлезе в стадий на увереност. На шестнадесет в стадий на тайните знания, и след няколко години преоткри стадия на търсач на съдбите на Предците. На двадесет и една години, става победител в много сражения. Святозар-Боян Мага, бил най-добрият сред аскетите. Боян Мага нарича себе си Бого-Мил! – Донасящ знанията на Предците! Особено почита знанията на Аустин, четвъртия син на Лада и Вишен, кръвен негов Родственик, който идвайки в Живота обединява Духовноста – Прав с материалноста – Яв. Чуждите вземат тези знания като свои и представят Аустин на народа като Иисус Христос. Лея (архив на Предците)

Обръщение към българския наРод

Loading

Здравейте сънародници, българи от всички краища на Света! Името ми е ЛеиЛия Владимировна Пугачова и живея със семейството си в Тархград – Киев, Украйна. Като потомка на Царица Прекрасна – Олга, ми беше предадено наследство, включващо артефакти без аналог в Света. Нашият Род винаги е знаел кои сме, но за мен лично мога да кажа, че това преобърна живота ми. Наред с артефактите, получих и голямата отговорност пред Рода и пред народа по изпълнението на наставленията на Предците и най-вече Завета на Нашия Небесен Отец Вишен (ВсеВишен). Всеки от Вас може да прецени в какви времена живеем. Всеки може да види какво се случва с нашата планета – майка – Земята. Неразумно ще е ако продължаваме да правим едни и същи неща и да чакаме различни резултати. Но промяната сама няма да се случи.

Четейки архивите, плочките изписани на кръгла българска глаголица, човек осъзнава, че Предците ни са знаели какво ще се случи в бъдеще, по-точно в наши дни. Притежавайки определени способности, разговаряйки директно с Небесния ни Отец, Те са получавали наставления.

Обръщам се към Вас, защото ние като наследници, на Небесния Отец Вишен, носиме неговата кръв, но и всички произтичащи от това права и задължения. Ние носим отговорност за цялата планета – нашият дом.

От контактите си с българите разбирам, че народът знае само че има някаква мисия, но нищо повече. Това е една празнота, която определени хора използват за лична облага. И докато народът оцени ситуацията, времето минава и ние се оказваме във все по-тежка ситуация. Това само ни показва колко са били прави нашите Предци. Това не може повече да продължава, защото в ПриРодата всичко е премислено и не заживеем ли по нейните правила, просто си заминаваме.

Нататък Обръщение към българския наРод

Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Loading

Нататък Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Обръщение към Човеците от НаРода

Loading

Обръщение към народа на Русь-Артария (Артария е древното име на България, когато сме били едно племе със северния народ от нашата земя, която сме наричали Русь)

Ние, старейшините на древните РОДОВЕ на Русь-Артария, водещи своите кръвни връзки от РОДНИТЕ БОГОВЕ – нашите славни Първопредци и поддържани през вековете от мъдростта на Алтай, а също и пазителите на семействата на преките потомци на Царица Прекрасна-Олга, водещи своя РОД от Айра и нейният син Вишен.

ОБРЪЩАМЕ СЕ
към всеки човек, в когото тече дори и капка кръв от русь-ариите, населяващи и до днес Великата държава Артария! Погледнете наоколо и ще видите как загива нашата майчица-Земя, каква заплаха за живота на хората стана екологията под влиянието на технократичният път, избран от людете. Как се унищожават цели РОДове русь-арии, а тези които останаха, управляващите кръгове на сътворените народи и техните върховни слуги в лицето на религиите, силовите структури, средствата за масова информация, се опитват да ги направят послушно стадо. За постигането на тази задача, е направено всичко: унищожена е културата и традициите на Великия народ на русь-ариите, пренаписани са летописите, превърнати в исТОРия. Унищожени и преправени са материални свидетелства от минали епохи, подменени са всички важни понятия, подготвени са заобиколни пътища, отбиващи от магистралният път връщащ към РОДа. Вместо радостен и духовно богат живот по КОНа на РОДните БОГове, вместо творене заедно със Светите Предци и РОДните Богове, човеците са принудени да полагат неимоверни усилия, за съхранение на своя живот и обезпечаване на семействата си. От РОДните богове е дадено преднаречение, за изменение на ситуацията в благо на човечеството. То е изложено в Завета на Вишен, получен в 946 година от Царица Прекрасна-Олга, в присъствието на свидетели, за което има свидетелство-запис на сребърни пластини, отпечатани от Черноризец Григорий. Призоваваме човеците, да се обединят около светинята оставена от Царица Прекрасна-Олга и конкретно около – Углавяващата народното движение за възраждане на духовните традиции и култура на Русь-Артария – ЛеиЛия Пугачова.

Народе, времето дойде да се сплотим в единен юмрук. Да признаем свещенните артефакти и да започнем да строим взаимоотношенията един с друг, изпълнявайки условията на Вишен, от когото водим нашата родствена връзка. В единството на РАзОМа е силата на родените. Той ще ги въздигне и укрепи духовно! От РОДните БОГОВЕ, съюз в междуМирието за нас ще се роди.
Когато в Русь всички първи и велики станат равни, заобичайки се един друг с братска обич, тогава на Земята ще започне обединение на здравомислещите роднини в Държава мощна и единна. Всеки от равните ще изпълни своето предопределение – мисията ДА СЕ СЪБЕРЕМ В НАРОД ЕДИНЕН, ставайки фундамент за нашите потомци.

Дух, Душа, Съвест

Loading

Наследство на Предците на Държавата Артария

Автор: Л. В. ПУГАЧОВА

АБСОЛЮТ. РАМХА.

Това е Светоносното име на Вселенския Бог. В името му се съдържа Всичко, цялата същност на Яв, Нав и Прав, на целия Космос. Всичко е проявено в Него и от Него. РАМХА – това ецелият потенциал на Космоса и целият му опит. Първичното Родословно Дърво води своето начало от Духа на РАмХА. И всяко Родословно Дърво идва от РАмХА. Както капката утринна роса на тревата се е образувала от изпаренията на въздуха, така и Славата (Светоносната енергия), пренапълнила Абсолюта, създава възможност за РАждане на Дух, подобен на Абсолюта, и в този Дух са заложени всички знания, всички Кодове на Вселената. РОДеният дух притежава индивидуалност и самоосъзнатост И сам взема решение как да прояви себе си във Всемира.

Така АйРа, РОДена от Слънцето (РОДена от диханието на Рода (РамХа Тха) носи в Духа си всички Кодове на Вселената. Може да се каже, че тя е един малък РАМХА.

Поемайки пълна отговорност, АйРа с умение и разбиране, „като усмирила буйството на Стихиите и определила Съдбата, сътворила Земната Твърд, Вдъхнала Живот… Родила Божествен син и целият Род го нарекъл с името Вишен.“

Вишен е първата РОДена божествена структура на Земята. Той, както и АйРа има достъп до всички знания на Вселената, той е подобен н нея. В същото време Вишен е получил Душа – структура, характеризираща се с персонални качества) уроци, кодовете, които са били определени в момента на проявяването (РАждането) на Духа му на Земната Твърд. Земната Твърд създава условия, дава възможност да имаме човешко тяло.

Нататък Дух, Душа, Съвест

Аустин

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Времето на магията на сътворението тече, Небосвода на Земята е облагороден, човешкият род живее в щастие и мъдрост, радвайки своите предци.

Кацането на извънземни с техния разбит кораб, на нашата земя РОДна, майка, хранителка, се превърна в черно зло.

Лада и Вишен позволиха на извънземните да ремонтират кораба си, но извънземните-яйцеглави не можеха да излязат навън, земният въздух беше смъртоносен за тях. Много от тях умряха, преди да успеят да се върнат на родната си планета. Вишен се смили и им позволи да си създадат помощници по техен образ, но такива, че да живеят на земята и да им помагат в ремонта на кораба, за да се измъкнат някак. Дълго време извънземните не успяваха в това, което бяха замислили, накрая взеха същество с недостатък и тяхното ДНК, като получиха разумно същество, което използваха за извличане на необходимите суровини за ремонт на кораба.

Когато ремонтът приключи, се оказа, че съществата с тяхната кръв не могат да бъдат транспортирани до тяхната планета. Извънземните-яйцеглави избягаха, изоставиха своето творение на милостта на съдбата и милостта на Рода. Вишен в гняв не позволи на негодниците да отидат далеч, настигна ги на втората луна Леля. Без да пресметне силата си, той унищожи не само извънземния кораб, но и луната Леля. По негова милост той отдели за сътворените, изоставените на Земята от своите господари, територия за живот отвъд Храмовете-Спасове. Строго им нарежда да спазват условията на живот, да не нарушават спокойствието на хората. На територията на Спасовете-Храмове може да се намират и люде, творението на яйцеглавите, да обменят новини, например, или някакви знания да получават, но не за дълго. Те не биха могли да бъдат в тези енергии, които са същността на Човеците. Учиха много, преобразиха се. Но чистотата на техните мисли и действия беше много различна от човешките. В продължение на много хилядолетия беше тяхното преобразуване. С хитрост и лукавство, за да оцелеят и да придобият образа на душата, те се обединяваха в брачен съюз с човеците и раждаха своите деца без образа и подкрепата на предците.

Бедата дойде на майката земя от тези люде, нечовеците. Процъфтяваха лъжите, хитростта, завистта, убийствата – начало на упадъка на морала.

Раждането на Аустин от свещения съюз на Вишен и Лада даде шанс на людете и нелюдете да приемат чисто преображение чрез служене. Те създадоха своя, човешка култура и традиции, но носеха камък в пазвата си (вместо сърце). И всеки път, от време на време, със своя зверски инстинкт те започваха войни, внасяха раздори, превъзнасяха се.

Аустин – четвъртият си син на Вишен и Лада е бил наричан с много имена. И Тарх Бог, и ДаждБог, Исус Христос /чуждите са си го присвоили за себе си, и за отмъщение си съчинили религия за него. Отмъщавали си за това, че ги поставил на мястото им, като ги разобличил/. Човеците, РОДа и семейството му в негова чест на силата и духовната мъдрост на Аустин построили град – Тарх град /Южната резиденция на държавата Артария, днешният Киев/.

Много хора обучил Аустин, давал им наставления, обяснявал същността на чистотата на кръвта, учил ги на аскеза и премъдрости разни, на тези които го слушали и искали да го чуят.

Ходил и проповядвал духовността на Рода, проявявал силата и мъдростта, наставлявал и указвал на хората и човеците, как да живеят по-добре. Много от творените се устремили към него, приели наставленията как да се радват на живота, приели да се трудят и усърдно да се обучават. Но други замисли зло.

Дошло време да създават съюз, да женят четвъртият син Аустин: събрали се братята Сварог, най-големият, вторият Велес, третият Перун и започнали да се подсмиват и шегуват с Аустин, с братски закачки да се забавляват с него. Призовали Лада да изберат съюзница на малкият си брат. Но Аустин им казал, че от Рода человечески жена ще вземе. От Царският Род девица ще вземе за жена и нека нейните бавачки да я доведат, като и определил среща. Поразмислили се братята, но не попречили, разбирайки сериозните намерения на Аустин. Майката Лада и таткото Вишен, съгласието си също на малкият си син дали и правото му на избор. Погледнал към девата, в душата си приел образа и, и я призовал. Заприготвяли се бавачките, и потеглили на среща с Аустин, носейки със себе си зестрата.

Аустин през това време с учениците си ходил сред хората давайки им знанията, стоял на брега реката, нощувал в шатрата. През това време с него били Петър и Юуда /в семейните летописи на Рода е написано точно така Юуда/. Останалите ученици останали да се занимават с почистване и подготовка за сватбата.

Дошла в къщата девицата, казвала се Марушка /по късно чуждите я нарекли Мария Магдалена/ от Царският първороден Род на меровингите вълшебници, тя била най-голямата дъщеря на Марамир Дългокосия.

Нататък Аустин

Перун

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Раждането на третият си син Вишен и Лада приели с радост. Вишен на РАзсмване се обърнал към дядо си Слънцето-Ярило да помолил да надари сина им със сила, която да изгради и съхрани земната твърд. Дядото дал на правнука си силата да управлява връзката между небето и земята, между Прав и Яв, с гръм и мълнии. Връчил на правнука си наковалня и чук надарени с необикновена сила. Несговорчив бил той, с буен характер, но отзивчив, гръм и мълнии мятал пламенно, но успокоявайки се дъгата в Небето изкусно поставял.

Дошло време сина да женят. Вишен и Лада, мислили-гадали, в края на краищата трябвало да му намерят девойка, която да му подхожда. Обърнали се отнова към Лада и тя от свещените води Перуница родила, по сила на Перун равна. И тръгнал рода от Перун гръмотвержеца и Перуница.
Със силата на светлината надарени, техните деца третата кръвна група наследили. Крепка сила и устойчивост придобили.

/От архива на първородния род/

Велес

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Продължаваме с публикациите за РОДословието на Човечество на Земята.

И дошло време за създаване на ПриРОДата на Земната твърд,за да може света да се прояви във цялата си пълнота и красота. Вишен и Лада родили вторият си син – Велес. Определили съдбата му – създател на приРОДата земна, надарили го както с мъжка сита, така и с женска такава, която в късната нощ, преди зазоряване се проявявала в образа на Богинята Тара, която давала живот на приРодата.

Казват предците, че Велес с по-големият си брат се разходил по земята, удивил се на красотата ѝ, и пристъпил към създаване на цъфтящи поляни и сенчести гори. Напълнил ги с ревящи зверове, и пеещи птици. Моретата, ромолящите реки и тихите езера напълнил с живот всякакъв. За да живеят в мир между себе си, определил на всекиго своята територия.

Оживяла земната твърд, напълнила се с благоуханни цветя и песни на птици през росните утрини и прохладните вечери. Велес имал родовата сила в себе си, от себе си и около себе си. Зечевайки вечерта в образа на Велес, родил се на утрото в образа на Тара, своята първородна. Дал началото на втората кръвна група.

Живота на нашите предци протекъл в осмислено съзидание и в порядък по КОН.

Велес с духа си оживил приРОДата с цветни образи, а на потомците си дал втората кръвна група, особена е тя. Тя може да се обогати с растителна храна, мед и с чиста вода да се напои. За слава на приРОДата са създадени неговите потомци, да процяфтява тя. Те са надарени с вълшебство и чародейство, с великото тайнство на МиРА и МеРА. Може да РАзпознаеш Велесовият наследник /Човек/ по златната аура и аромата на мед. Така са се появили потомците на Велес и Тара с втората кръвна група. Заселили се в горите и планините, и започнали да развиват занаяти за развитието на живота на земята.

/От архива на семейството на първородният Род/

Сварог

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Вишен и Лада, влизайки в съюз обединили своите Кодове и Образи в едно цяло. Със силата и моща на първичните свои Божествени Родове, родили първенеца – първото свое чедо – Сварог! Определили съдбата му да усъвършенства и преобрази Земята със своят дух. Със своя талант и сила Сварог в единство с Дхармата създали бъдещият свят за своите потомци.

Преданията разказват, че първоначално Земята била без реки, морета и езера, а за океани въобще не знаели. Имало само подземни ручеи с извираща питейна вода от тях. Вятърът разнасял песъчинките събирайки ги в кълба. И тогава съзряла Земята, задишала, размърдала се, разделила се на части, а празнините между тях се запълнили с вода – Ладна, някъде много студена, а някъде топла и солена. Образувал се разломът в земната кора. Сварог играейки си взел нещата в свои ръце, започнал да устройва и подрежда Земята. Красотата ѝ да показва, образите да проявява.

Преобразила се земята. Сварог взел за жена от Водата на свещеният Лад – дивна Дева прекрасна с душа чиста. Нарекли я Сва. Сключили Светъл Съюз, от Родните Богове Светли одобрен и във всемирието запечатан. Невестата Сва, радвала Вишен и Лада, със своята кротост и умения.

Тръгнал от техният съюз първата връзка на Земният Род – първата кръвна група /група А/. Човек с първата кръвна група е потомък на Сварога, и има всички негови качества, т.е. произхода му е от самият Сварог. Представителите на първата кръвна група са първостроителите – ловци отличаващи се със сила и издържливост.

От древни времена потомците на РОДа на Сварог празнували есента.

Нататък Сварог

Човечеството. Произход на човечеството от неговите родове.

Loading

Човечеството – ние сме потомци на нашите предци, това са нашите славни РОДни БОГове. Те водят началото си от нашата прародителка АйРа, която е сътворила земята. /Вижте в предната статия „Веда за АйРа“, АйРА е женската енергия на Земята, нашата прародителка от която произхождаме/.

В паметта на човешката ДНК е вложен Код, който носи цялата информация за вселената. Прародителката ни АйРА е сътворила Земята и в нейна чест Родът е нарекъл планетата ни АйРА. АйРА е запечатала своя лик, т.е. КОДа на майката Земя, като печат за собственост на своите потомци – Човеците. Ако ти си човек и водиш своето начало от предците ни, Светлите РОДни Богове, прочитайки тази информация веднага ще се отвори една клетка в мозъка ти. Ще разбиеш Кода и ще се напълниш със силата и таланта на предците си. Спомни си, че си Землянин.

Човеците, РОдени от РОДа със сътворението на Земята, са наречени Арийци. Те са наречени така в името на нашата пра майка Айра, сътворила Земята /Вижте по нагоре статията Веда за Айра/

В РОДовата и генната памет на човечеството има КОДове, знание и образи. Вие помните това правилно название на нашата планета.

Под това име планетата ни е позната в цялата вселена. Името на нашата планета е АЙРА и от там идват наименованията на клановете ни – Айрийци. Фашистите самоволно са изменили летописната ни история, имената ни и са ни дали факта, че те са айрийците. Като са ни дали техните виждания и много от присвоеното от древната ни летопис, което представили за тяхно. Нашата прамайка, сътворявайки сама Земята от хаоса, е запечатала своя лик и това е неизтриваемо доказателство и свидетелство, находящо се в нашата кръв. Кръвта на Човеците, а не на пришълците.

Спомнете си кои сте, и от къде произхождат Вашите Родове!

Зараждане на Вездесъщия

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Висшите Богове наричат тези, които подържат във всемирието различните форми на живот и съхраняват във всички жизнени явления в светлите Мироздания, в съответствие с незаобиколимите закони на единният Творец съзидател. Него ние човеците сме нарекли Великия РА-М-ХА, където РА е първичната /изначална/ светлина, М е мъдростта, знанието, а ХА е първоначалната /изначалната/ положителна сила.

Всеки от Висшите Богове изпълнява своите небесни действия, но при това нашите Висши Светли Богове помагат на хората, вървящи по пътя на предците и развиващи в себе си своите творчески съзидания – Любов опираща се на съвестта, явяваща се мерило на всичко.

Думата РА-М-ХА не ни е чужда, защото РА е корен на много неща. Нашият език е пълен с такива думи: РАдост, КРАсота, РАждане, РА/О/дословие, УРА, РАзум, ПростРАнство.

КОГАТО ОЩЕ Е НЯМАЛО НИТО ВРЕМЕ, НИТО СВЕТОВЕ, НИТО РЕАЛНОСТ

Когато още нямало нито време, нито светове, нито реалност, хората още не са били въплътени /в тела/ съществувал е само Великият РА-М-ХА. Той се проявил в новата действителност, и от възприемането на новата безгранична безкрайност е озарил света с Великата РАдост. И тази светлина била толкова плътна и силна, че РА-М-ХА, изявявайки света от себе си, прояви новата си своя същност – дъщеря си АйРа. РАждайки се в новата действителност, АйРа създавайки огромен брой проявления на своя баща от космическият прах и боклук, обладавайки силата и потенциала дадени и от нейният баща /Отец/, уплътнявайки окръжаващата я материя, определяйки съдбата ѝ, е сътворила земната твърд. Вдъхвайки в нея живот от РА-М-ХА е родила божествения син. И всичките Родове му дали името Вишен /Висшия/. Сътворявайки земната твърд АйРа е преминала през инициацията /доказвайки се/ пред своя Отец, и потвърждавайки своята Сила, Любов и Мъдрост.

След сътворението на земната твърд е проявила себе си в 9 по 9 проекции. От тук е произлязла матрьошката. И в приказките за далечните царства /през девет планини в десета/ е написано за това. Квантовите нива на Земята са образували света Нав /духовния свят/, където отиват душите след смъртта на телата, да събират сили за следващото си въплъщение. Там нивата така са подбрани, че всяка тревичка, буболечка, животинка, човек намират подходящото си такова, според нивото си на еволюционното си развитие.

Децата на РА-М-ХА имат собствен потенциал да пренесат образа на своя баща. Сътворявайки планетата, те преминават инициация /доказвайки се/ пред него. Проявявайки своите кодове, приемайки образа на своя баща те изпълват планетата с РАждане, Сила и своя потенциал. Кодовете носят в себе си информацията от всемирието за творчество и живот. Не всички планети /деца на РА-М-ХА/ преминават през инициацията, някой не успяват да се одухотворят – да им се вдъхне живот. Такива планети след време се разпадат на космически боклук.

АйРа прилагайки кода даден и от своя баща, усмирявайки буйството на стихиите е сътворила земната твърд. Предала кодовете и пълномощията си на своя син Вишен. Неговият Род се явява сам по себе си роден на планетата Земя по волята на РА-М-Ха. РА-М-ХА е вложил духът и образът си в АйРа, а тя смекчавайки ги с майчинско чувство надарила своите потомци с Душа. Давайки на всяка Душа индивидуалност и единство на Кармата.

В благодарност стихиите от метал и огън сътворили Дар за Айра – Корона, в която заложили силата на равновесието. Намирайки се във велико спокойствие и творение, съюза на стихиите създал ЛАД /храмония/ между всемирието и земната твърд. ЛАДа се разлял под формата на прясна вода, приемайки образа на прекрасна девица. Виждайки красотата и мъдростта на ЛАДа, Айра я взела за жена на своя син Вишен.

/Из архива на семейството на Първородния Род/

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ, ВЪВ ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ ЩЕ ПОКАЗВАМЕ ИСТИНАТА НА НЕЩАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ.

Какво е Лад

Loading

Лада е и пътя, и целта. Вътрешното, отразено във външното. Това, в което се разтваря отчуждеността, е Лада в сърцето. Лада в Природата. Лада между родствениците. Лада между Боговете и хората. Лада между ЯВ и НАВ. Между енергиите на Силите на душите. Лада между различните лица на Единния. И просто Лад-а (Лада)… от прясната вода в дева прекрасна, на Вишен за жена взета.

Родовият искон е запечатаното в родовата памет очертание на Пътя, по който са вървели нашите Предци, Древната мъдрост. Обичаите. Начинът на живот. Замъкът, който се отключва с ключа на Сърцето на ВсеВишния. Тайнството на Яв. Връвта, съединяваща Рода Земен с Рода Небесен. Доверието, обграждащо вратите на Веданието.

Все-Богът е Един, но неизчислими са Неговите Ликове, съществуващи в Родовото ВсеБожие. В гръмотевичната буря са едни, във водата – други. Земята не прилича на Небето, но кой ще каже, къде свършва Земята и къде започва Небето? Всичко е РОДно, всичко е Родно, близко, свое. Родните Богове ни гледат с хиляди Звездни Очи. Не ни надзирават, не ни следят, просто гледат. Техният поглед е поглед на Вечността, и в безмълвието, техните Гласове глаголят: Не се бой! Ти не си чужд, в този омагьосващ Свят! Ти си част от него и твоето Сърце бие в такт със Сърцето на Света! И ти Ги чуваш със Сърцето си, и със Сърцето си ведаеш. В безмълвието е Любовта.

Човекът не е роб, а работник и съ-Творец с Боговете. Родните Богове са Старшите в Рода наши, а ние всъщност сме Техни внуци. Човекът, както и Самите Богове, е облечен с природните стихии, но не се изчерпва с тях (това не е всичко). Неговата Соб (Духовна природа) е нетленна и неизменна. Душата е податлива на страсти и изменчива. Тялото е временно съсредоточение на четирите стихии: Земя, Вода, Огън, Въздух. След смъртта, Соб се съединява с ВсеБога, Силата на Душата – с Рода Небесен и Предците, а тялото се разлага на стихийните съставки. Тялото след смъртта се предава на Огъня, по исконът творящ на земята.

Информиращо видео за Първородния Род

Loading

Род, Родни Богове

Loading

1. Всемирието е единно и всичко в него е свързано с всичко. На телесно ниво всичко е отделно едно от друго, въпреки че различните части могат да работят заедно; на ниво душа (мисли и чувства, сили и енергии) – всичко е взаимосвързано; на нивото на Духа (нашето истинско Аз – Божествената природа в нас) – всичко е ЕДНО.

Нататък Род, Родни Богове