Всебожие

Loading

СЛАВИМ БОГОВЕТЕ РОДНИ ВЪВ ВСЕБОЖИЕТО РОДОВО СЪЩЕСТВУВАЩИ

МОЛИМ ТЯХ ИСТИННА МЪДРОСТ И СИЛА ДАВАЩИ

ЗА ВРАЗУМЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ В ПРАВДАТА

ЗА ДА СА ЧИСТИ ДУШИТЕ И ТЕЛАТА НАШИ

ЗА ДА СПРЯГАМЕ ЖИВОТИТЕ СВОИ

С ЖИВОТИТЕ НА СВЕТИТЕ ПРАОТЦИ НАШИ

ЗА ДА СЕ ОБРЕДИ ДЪРВОТО ВСЕБОГОВО РОДОВО

С МНОГО РАЗКЛОНЕНИЯ СЛАВНИ

С ВЪРВИТЕ НА РОДОВЕТЕ НА ВНУЦИТЕ ДАЖДБОЖИИ

КАКТО Е БИЛО ОТ ПАМТИВЕКА ЗА СЛАВАТА РОДОВА

А ЗА ДА МОЖЕМ НИЕ ЗЕМНИТЕ ПЪТИЩА СВОИ ДА ПОСТИГАМЕ

ПРАВДАТА БОЖИЯ ПРАВО ДА Я НАПРАВЛЯВАМЕ

С ДОБРАТА СВОЯ ВОЛЯ ВОЛЯТА БОЖИЯ ДА ТВОРИМ

СЛЕД БОГОВЕТЕ РОДНИ И ПРЕДЦИТЕ СВЯТИ

ПО ПЪТЯ НА ПРАВ ДА ВЪРВИМ!

ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!