Прославяне на Рода

Loading

ЗА СЛАВАТА НА РОДА ВСЕ-БОГА
ВСЕ-ВИШНИЯ ВСЕ-ДЪРЖАТЕЛЯ
ЗА СЛАВАТА НА НЕБЕСНИЯ РОД
И НАШИТЕ ПРЕДЦИ
ЗА СЛАВАТА НА ЗЕМНИЯ РОД
И НА ВСИЧКИ НАШИ РОДНИНИ ЖИВЕЕЩИ ПО ПРАВ
РЕЧЕНО Е:

1. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖАТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
НА ЯВ И НАВ СЪЗДАТЕЛЯ
НА ВИСШАТА ПРАВ ДЪРЖАТЕЛЯ
НА ЖИВАТА ПЛЪТ КРЪВ И МОЩ
ТВОРЕЦА И ХРАНИТЕЛЯ
В БЕЛБОГА ПАЗЕЩ
В ЧЕРНОБОГА В ПРАХА РАЗБИВАЩ
САМО ЗА ДА ВЪЗНЕСЕ ОТНОВО
ОТ ПРАХА В СВОЕТО СИ ВРЕМЕ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

2. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖАТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
ИЗЯВЕН КАТО СЪЩЕСТВУВАЩИЯ И ВЕЧНО СКРИТИЯ
В ЛИКОВЕТЕ НА РОДНИТЕ БОГОВЕ ОТПЕЧАТАНИЯ
В ОБРАЗИТЕ ИМ ВСЕМНОГИ ЕДИННИЯ
ВЪВ ВСЕМИРИЕТО ПРОЯВЕНИЯ
В СЪРЦЕТО НА ВСЕКИ ЕДИН ОТРАЗЕНИЯ
РОДИТЕЛЯ НИ ВСЕВИШНИЯ
КОМУТО ЧРЕЗ ПРОЗОРЛИВОТО СЛОВО
А ПРЕДИ ВСИЧКО В БЕЗМЪЛВИЕТО НА ДУХА
ВЕЛИКА СЛАВА СЪТВОРЯВАМЕ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

3. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖАТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
ВСЕМИРИЕТО ЧРЕЗ СЕБЕ СИ ОТ (В) СЕБЕ СИ СЪЗДАВАЩ
ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО В ЯВ И НАВ РАЖДАЩ
ТРИМИРИЕТО С ВИСШАТА ПРАВ СКРЕПЯВАЩ
ПРАРОДИТЕЛЯ НА НАШИТЕ ПРАРОДИТЕЛИ
ОТ КОГОТО СА НАВЪРВЕНИ ЗЕМНИТЕ РОДОВЕ
С КОГОТО В НЕБЕСНИЯ РОД
СЛЕД СМЪРТТА НА ПЛЪТТА
ИСКАМЕ ВЪЗСЪЕДИНЕНИЕТО
КОЙТО С ДУХА СИ СЪЖИВЯВА
СЪС СИЛАТА СИ УКРЕПВА
СЪС ЗОВА НА РОДОВАТА ПАМЕТ НАСОЧВА
ЗА НЕГО ВСЕЕДИННИЯ ВСЕБОГ
КОЙТО ПЪТЕКАТА НА ПРАВ НИ ДАРЯВА
СЛАВА ВОВЕКИ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

4. ПРОСЛАВЯМ
РОДНИТЕ БОГОВЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ В РОДОВОТО ВСЕБОЖИЕ
ЗЕМЯТА-МАЙКА НАШАТА КЪРМАЧКА
СЛАВНИТЕ ПРЕДЦИ, КОИТО РОДОВАТА СИЛА
ПО ВЪРВИТЕ НА ЗЕМНИТЕ РОДОВЕ
ДО НАС ДОНЕСОХА!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

5. ПОЧИТАМ
ЗАКОНИТЕ НА ПРАДЯДО СВАРОГ НЕБЕСНИЯ БОГ
КОИТО СА СЪЩНОСТТА НА ВСЕМЪДРИТЕ ЗАКОНИ НА ПРАВ
КОИТО СА НАПИСАНИ ВЪРХУ АЛАТИР-КАМЪК
С НЕБЕСНИЯ СВАРОЖКИ ОГЪН
КОИТО В НАШИТЕ ВЕЩИ СЪРЦА СА ЗАПАЗЕНИ
В СУЕТНИТЕ ДУМИ СА НЕИЗРЕЧЕНИ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

6. ПОЧИТАМ
ПРОМИСЪЛТА НА РОДОВЕТЕ В ЧОВЕКА
ЗЕМНОТО БОГОИЗПИТВАНЕ
ПЪТЕКАТА
КОЯТО ВЛАДЕЕ НАД ПРАВИТЕ
И ПОПРАВЯ НЕПРАВИТЕ
СВОБОДАТА
ВЕЛИКИЯТ ДАР ДОСТОЕН ЗА БОГОВЕТЕ
ВСЯКА МЯРА В БЕЗМЕРНОТО ПОЛОЖЕНА
БОГОДАДЕНИЯ ЖИВОТ
ПРЕВЪЗХОЖДАЩ РАЖДАНЕТО И СМЪРТТА
И НЕТЛЕННА СЪЩНОСТ
В МНОГОТО ПРЕРАЖДАНИЯ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

7. ПОЧИТАМ
МЪДРИТЕ ЖРЕЦИ
ЗАВЕТИТЕ НА ПРЕДЦИТЕ ПАЗЕЩИ
КНИГАТА НА РОДОВАТА ПАМЕТ ЧЕТЯЩИ
ЗНАЦИТЕ НА РОДНИТЕ БОГОВЕ ЗНАЕЩИ
БЕЗМЪЛВНИТЕ ИМ ГЛАСОВЕ СЛУШАЩИ И ЧУВАЩИ
НА ОБИКНОВЕНИ И ЗНАТНИ ХОРА
СЛОВОТО НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ КАЗВАЩИ
В ИЗБОРА НА ПЪТЕКАТА УПЪТВАЩИ
В СЛЕДВАНЕТО НА ПРАВДАТА УКРЕПВАЩИ
НЕ В ГНЯВ ОБИДА ГОРДЕЛИВОСТ
НЕ В ЗАСЛЕПЕНИЕТО НА ЧЕРНОТО БЕЗУМСТВО
СЪД СЪДЕЩИ РЕД РЕДЯЩИ
СЪРЦАТА СИ С ЛАДА НА ВСЕМИРИЕТО ИЗПЪЛВАЩИ
В ЛАДА И БОЖИЯТА ИСТИНА ЖИВЕЕЩИ
С (В) ПРАВО ИЗКОННИТЕ ОБРЯДИ ИЗВЪРШВАЩИ
РОДНИТЕ БОГОВЕ ПО АЙРАСКИЯ ЗАКОН СЛАВЕЩИ
ВИНАГИ ГОТОВИ ВИСШАТА ПРЕМЪДРОСТ
И ЧОВЕШКОТО ЗНАНИЕ СМИРЕНО ДА УЧАТ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

8. ПОЧИТАМ
НОЩТА СПЪТНИЦА НА ДЕНЯ
САМИЯТ АЗ ВЪРВЯ СЛЕД СЛЪНЦЕТО
ПО ПЪТЯ НА ВИСШАТА НЕБЕСНА ПРАВ
СЪЗДАВАЙКИ СВОЯ ЗЕМЕН ПЪТ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
СЛАВА НА РОДА!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
(8-ми стих се чете само преди изгрев)