Обръщение към българския наРод

Loading

Здравейте сънародници, българи от всички краища на Света! Името ми е ЛеиЛия Владимировна Пугачова и живея със семейството си в Тархград – Киев, Украйна. Като потомка на Царица Прекрасна – Олга, ми беше предадено наследство, включващо артефакти без аналог в Света. Нашият Род винаги е знаел кои сме, но за мен лично мога да кажа, че това преобърна живота ми. Наред с артефактите, получих и голямата отговорност пред Рода и пред народа по изпълнението на наставленията на Предците и най-вече Завета на Нашия Небесен Отец Вишен (ВсеВишен). Всеки от Вас може да прецени в какви времена живеем. Всеки може да види какво се случва с нашата планета – майка – Земята. Неразумно ще е ако продължаваме да правим едни и същи неща и да чакаме различни резултати. Но промяната сама няма да се случи.

Четейки архивите, плочките изписани на кръгла българска глаголица, човек осъзнава, че Предците ни са знаели какво ще се случи в бъдеще, по-точно в наши дни. Притежавайки определени способности, разговаряйки директно с Небесния ни Отец, Те са получавали наставления.

Обръщам се към Вас, защото ние като наследници, на Небесния Отец Вишен, носиме неговата кръв, но и всички произтичащи от това права и задължения. Ние носим отговорност за цялата планета – нашият дом.

От контактите си с българите разбирам, че народът знае само че има някаква мисия, но нищо повече. Това е една празнота, която определени хора използват за лична облага. И докато народът оцени ситуацията, времето минава и ние се оказваме във все по-тежка ситуация. Това само ни показва колко са били прави нашите Предци. Това не може повече да продължава, защото в ПриРодата всичко е премислено и не заживеем ли по нейните правила, просто си заминаваме.

Нататък Обръщение към българския наРод

Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Loading

Нататък Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Обръщение към Човеците от НаРода

Loading

Обръщение към народа на Русь-Артария (Артария е древното име на България, когато сме били едно племе със северния народ от нашата земя, която сме наричали Русь)

Ние, старейшините на древните РОДОВЕ на Русь-Артария, водещи своите кръвни връзки от РОДНИТЕ БОГОВЕ – нашите славни Първопредци и поддържани през вековете от мъдростта на Алтай, а също и пазителите на семействата на преките потомци на Царица Прекрасна-Олга, водещи своя РОД от Айра и нейният син Вишен.

ОБРЪЩАМЕ СЕ
към всеки човек, в когото тече дори и капка кръв от русь-ариите, населяващи и до днес Великата държава Артария! Погледнете наоколо и ще видите как загива нашата майчица-Земя, каква заплаха за живота на хората стана екологията под влиянието на технократичният път, избран от людете. Как се унищожават цели РОДове русь-арии, а тези които останаха, управляващите кръгове на сътворените народи и техните върховни слуги в лицето на религиите, силовите структури, средствата за масова информация, се опитват да ги направят послушно стадо. За постигането на тази задача, е направено всичко: унищожена е културата и традициите на Великия народ на русь-ариите, пренаписани са летописите, превърнати в исТОРия. Унищожени и преправени са материални свидетелства от минали епохи, подменени са всички важни понятия, подготвени са заобиколни пътища, отбиващи от магистралният път връщащ към РОДа. Вместо радостен и духовно богат живот по КОНа на РОДните БОГове, вместо творене заедно със Светите Предци и РОДните Богове, човеците са принудени да полагат неимоверни усилия, за съхранение на своя живот и обезпечаване на семействата си. От РОДните богове е дадено преднаречение, за изменение на ситуацията в благо на човечеството. То е изложено в Завета на Вишен, получен в 946 година от Царица Прекрасна-Олга, в присъствието на свидетели, за което има свидетелство-запис на сребърни пластини, отпечатани от Черноризец Григорий. Призоваваме човеците, да се обединят около светинята оставена от Царица Прекрасна-Олга и конкретно около – Углавяващата народното движение за възраждане на духовните традиции и култура на Русь-Артария – ЛеиЛия Пугачова.

Народе, времето дойде да се сплотим в единен юмрук. Да признаем свещенните артефакти и да започнем да строим взаимоотношенията един с друг, изпълнявайки условията на Вишен, от когото водим нашата родствена връзка. В единството на РАзОМа е силата на родените. Той ще ги въздигне и укрепи духовно! От РОДните БОГОВЕ, съюз в междуМирието за нас ще се роди.
Когато в Русь всички първи и велики станат равни, заобичайки се един друг с братска обич, тогава на Земята ще започне обединение на здравомислещите роднини в Държава мощна и единна. Всеки от равните ще изпълни своето предопределение – мисията ДА СЕ СЪБЕРЕМ В НАРОД ЕДИНЕН, ставайки фундамент за нашите потомци.

Обръщение на Леилия Пугачова, потомък на Първородния Род

Loading

Много е важно за сънародниците да приемат завета оставен от царица Олга-Прекрасна за своя род (семейство) народ на Ариите. Това е важно събитие, което съединява нас, сегашните, с онова време, когато е живеела Олга Прекрасна. След като научи за смъртта на Игор, тя тръгна за древлянските земи да попита за смъртта на съпруга си. Пристигна заедно с взвода си, спря на реката Уж, изгради бивак и върху камъните насред реката сложи палатката, на десния бряг, построиха параклиса. Олга-Прекрасна влезе в строг пост и молитва, обръщайки се към Небесния Отец Вишен, от когото от незапомнени времена водеше началото си нейният Род, нито на крачка не отстъпвайки от законите Му. Ето молитвата й: «Благословен е Небесният ни Отец, благословени са Духове на прародителите, благословена е Земята и водите на Лада, които ни дават живот, благословена е АйРа, която ни роди, избирам пътя, по който идвам при тебе, дай ми силата да спазвам Закона ти, да го пазя със цялото си сърце, който е силата на моя народ, мечът ни, който научава ръцете ни да се бият, щитът ни, който ни предпазва от беззаконие, преклони Сварти, която съединява Всемирието със Земната твърд, Отче, ела и ни докосни, блесни с огнените си стрели, измети враговете ни, избави нашия народ от чуждоплеменните синове, които ни носят гибел, Благословен е народа, който спазва Законите ти, благословен е народа, който Те има…»

През 38-40 ден се е случило извънредно за целия народ събитие (древляните помниха този разговор до 15 век докато християните не започнаха да внушават ерес на народа). Народът, който се намираше до палатката и параклиса, чу гласа от небесата, всички замръзнаха със затаен дъх, започнаха да слушат, всички разбираха кой се обръщаше към Олга Прекрасна. Олга молеше за семейството и за народа. Той пък й отговори: «Никой да не смее да промени това, което ще кажа, иначе ще прокълна». Говори ѝ за събитията, които ще се случат в най-близкото време в живота й. Говори ѝ, че внукът ѝ ще бъде измамен от чуждите, ще застелят очите му със сладката лъжа, и в това, ще помогнат на чуждите близките, които нямат срам. Ще предадат прародителите си заради корема си, и внукът, смирено като агне, ще приеме в дар жената, която нито с кожата си, нито с кръвта си нямаше да се отнася към Ариите, с което ще развали връзката с предците си и ще лиши народа от подкрепата на светлите Богове и родните предци. Но в това е вината на онези, които го въведоха в измамата: «Да бъдат проклети и няма да ги допусна при себе си (при Вишен) отново». Олга Прекрасна дава клетва, че ще изпълни всичко така, както той е предрекъл, за да обедини през вековете народа на Ариите. Искреността на думите, грижите за народа, изпълнението на законите от него поставени го радва. След като видя, че Олга е бременна с чедото, предава силата на Рода и Светия дар на неродената си още дъщеря Златослава. Казва, дъщеря ти, която скоро ще се роди, ще даде бъдещето на народа, който предаде кръвта ми, а чрез Златослава ще се роди онази, която след 1000 години ще изпълни клетвата, обещана от Олга Прекрасна… И тя ще даде на онзи народ сила, и ще възроди Духа на родовете на Ариите, чрез обреда ще доведе до Светлите Богове и великите прародители. Вишен дава условия, как трябва да живее дъщерята на Олга Прекрасна – Златослава и всички нейни потомци, старшите дъщери. Ще живеят не в княжески палати, а сред хората, пазителите трябва да я защитават, спазвайки чистотата на кръвта й. Ясновидец, който има Свети дар, с всяко раждане на първородната дъщеря на рода, задължително както и преди потвърждаваше, че няма заместването, че момичето има кръв на Вишен и силата на рода (Духът, целунат от самия Вишен и от баба Айра). Заветът трябва да се осъществява през 15 години, за да се събере целия народ през това време, но не просто да се събере, изгубени традиции, култура, начин на живота трябва да се върнат, за да не предава прародителите си отново, за да не се покланя на чуждите Богове, защото само своето, с кръвта предназначено, може да даде силата в живота на земните родове, благополучието и здравето. Само своето, родното, може да ни осигури благосъстоянието. Само чрез своите Богове, под закрилата на прародителите си, ние можем да постигнем пълноценния живот, след благополучното изминаване на земните уроци, да се върнем и да изпълним със сила своя род. Тогава във всемирието родовете ни ще станат значими. Силният Род излъчва огромна позитивна материнка, от която всички се чувстват добре и спокойно, защитен е целия ти живот, и живота на децата ти. Народът пък трябва да изпълнява всички условия, които му остави Вишен. Но тези условия могат да изпълняват само онези, в когото тече кръвта на Вишен и АйРа, поне една капка. Дава се сложен обред на пречистването, възстановяването на еволюцията на духа (един род, отговаря и ражда само своя клон, и земните уроци получават само те, и качеството на рода се определя от чистотата на кръвта). Обрядът може да изпълнява само семейството по право на раждане и кръв на Олга Прекрасна, която е запазена и контролирана от пазителите и старейшините, които знаят тънкостите на клетвата и условията. Ариите могат да имат само своя роден цар по кръв и дух (царското семейство носи отговорност за народа, дава му сила, дава равновесие и жизненост на Земята). Чуждите пък царе по кръв, нямат жалост към народа, разрушаваха ежедневието и традициите, унищожаваха семействата на ариите. Изпълнението на Обряда позволява на полукръвките да се определят към какъв род ще се отнасят, към Ариите или към неАриите. Затова можем да извършим Обряд и да живеем, не смесвайки кръвта, спазвайки древните традиции и култура оставени от Нашите Предци, за да не се изгуби народът на Ариите във вековете. При това обрядът отделя рода на Ариите от чуждата кръв и напълнява човека-Ария със Силата на Светия Дар. Свети Дар на съдбата е предопределен за всеки един Арий от малкия до големия. От народа трябва да дойдат по 8 човека от различните страни на света, желателно хората на силата (влъхви, знахари, магьосници), които ще поемат отговорност за всяка дъщеря, родена за едната страна на света, да сложат кулата, да изградят храма – капище (по старата традиция) и да контролират равновесието на едната от страните. В един момент всичко е забравено, за съжаление. Днес Знания има само в семейството, очертани от нашите Предци по време на цивилизацията на Айрати върху сребърните и другите плочи.
Затова след като изгубим тези Знания, ние всички губим шанса да се съберем под началото на своите Прародители и да се върнем към Истинните Извори – Изворите на Ариите. Мнозина наричат себе си – Арии, и не знаят истината за ариите, не знаят изворите на ариите, измислят си традиции, обреди, празници, стараят се да създадат новата арийско-славянска религия. Но истинните Арии не се нуждават от религия. Племената на Ариите живееха, общуваха с Прародителите си и бяха под закрилата на Родните Богове. Обред в строг ред дава възможност да дойдем към изворите, като изпълним условията на Завета, да получим закрилата на Боговете в Живота, на Земята и във Всемирието.
След приемането и извършването на Обреда се случва трансформация на съзнанието. Човекът придобива старо-ново за него възприемане, вижда света без илюзии, определяйки онова зло, което може да заплашва неговото съзнание. По-нататъшния му живот става по-ярък, изискващ обединението с подобните си по Дух и Кръв. Възстановена след Обреда Паметта на Рода в човек-Арий изисква възраждането на Държавата с нейните Закони и Традиции.

Нататък Обръщение на Леилия Пугачова, потомък на Първородния Род

Дух, Душа, Съвест

Loading

Наследство на Предците на Държавата Артария

Автор: Л. В. ПУГАЧОВА

АБСОЛЮТ. РАМХА.

Това е Светоносното име на Вселенския Бог. В името му се съдържа Всичко, цялата същност на Яв, Нав и Прав, на целия Космос. Всичко е проявено в Него и от Него. РАМХА – това ецелият потенциал на Космоса и целият му опит. Първичното Родословно Дърво води своето начало от Духа на РАмХА. И всяко Родословно Дърво идва от РАмХА. Както капката утринна роса на тревата се е образувала от изпаренията на въздуха, така и Славата (Светоносната енергия), пренапълнила Абсолюта, създава възможност за РАждане на Дух, подобен на Абсолюта, и в този Дух са заложени всички знания, всички Кодове на Вселената. РОДеният дух притежава индивидуалност и самоосъзнатост И сам взема решение как да прояви себе си във Всемира.

Така АйРа, РОДена от Слънцето (РОДена от диханието на Рода (РамХа Тха) носи в Духа си всички Кодове на Вселената. Може да се каже, че тя е един малък РАМХА.

Поемайки пълна отговорност, АйРа с умение и разбиране, „като усмирила буйството на Стихиите и определила Съдбата, сътворила Земната Твърд, Вдъхнала Живот… Родила Божествен син и целият Род го нарекъл с името Вишен.“

Вишен е първата РОДена божествена структура на Земята. Той, както и АйРа има достъп до всички знания на Вселената, той е подобен н нея. В същото време Вишен е получил Душа – структура, характеризираща се с персонални качества) уроци, кодовете, които са били определени в момента на проявяването (РАждането) на Духа му на Земната Твърд. Земната Твърд създава условия, дава възможност да имаме човешко тяло.

Нататък Дух, Душа, Съвест

Държавата Артария

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Продължаваме да разказваме за първородният род на Човечеството, сега ще говорим за първата държава на Земята.

Когато още нямало нито време, нито светове, нито реалности, нито въплътени в тела хора, съществувал само Великият РА-М-ХА. Той се проявил в новата действителност и от възприятието си на новата безкрайна реалност озарил новият свят с РАдост.

И светлината била толкова плътна и силна, че РА-М-ХА в себе си и от себе си, от безкрайната си нова своя същност, роди дъщеря си АйРА. РАждайки се в новата действителност АйРА създала безкрайно число проявления на своя баща. Може да се каже, че от космическата прах и боклук, обладавайки силата и потенциала, дадени и от нейният баща, уплътнявайки окръжаващата я материя, определяйки съдбата ѝ, създала земната твърд, вдъхвайки в нея живота от РА-М-ХА. Родила божествения син и всички Родове му дали името Вишен.

Сътворявайки земната твърд, АйРА преминала инициация пред своя баща. Потвърждавайки пред него своята сила, любов и мъдрост и дадения ѝ потенциал. Сътворявайки земята, АйРА въплатила в нея всичко най-добро от своят баща. Напълнила планетата с Раждане, Сила и Потенциал, както и с Кодове – носещи в себе си цялата информация на всемирието необходима за живот и творчество. АйРа, приемайки Кодовете, дадени и от нейният Отец, усмирила буйството на стихиите, сътворила земната твърд, като предала кодовете и пълномощията си на своя син Вишен. Раждайки го, явявайки се роден на земната твърд, това е била волята на РА-М-ХА. РА-М-ХА сам вложил своя Дух и Образ в АйРа. АйРа, смекчавайки през майчинското в себе си, дала на своите потомци Душа. Като дала на всяка душа индивидуалност, но и единство на кармата.

Нататък Държавата Артария

Човечеството. Сътворението на Земята. Веда за АйРа

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Започваме цикъл от публикации за Човечеството. Това е жизнено важна тема и една от главните в сегашният момент. Всеки човек на земята е длъжен да знае произхода на своя Род и мисията си на своето семейство на земята.

В момента на земята живеят:

  • Родените: а те са – Човечеството, Айристократите, БлагоРОДноРОдените в които има: родова памет с код запечатан в кръвта им. При получаване на някаква информация, кръвта им веднага реагира справедливо или несправедливо е това. Това са хора талантливи, осъзнати и отговорни за ставащото около тях. За семейството и роднините си. Слушат сърцето си и виждат образи. Творчеството и разумът са им присъщи.
  • Човекоподобните същества: Хора и Не Хора

Започваме със сътворението на Земята и публикуваме „Веда за Айра“. Това е първата веда, която разказва за нашия Род. Ведата е написана върху пластини от злато и сребро с 18 глаголически руни, през времето когато Човечеството е излязло от града Айрати, на държавата Артария /За тях ще напишем в следващите постове/.

ВЕДА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА ОТ АЙРА

Ликът на Айра бил запечатан върху земната твърд във всички светове на вселената.

Когато във ВсеМИРието бил хаос АйРа родена от Слънцето влязла в този хаос.

УсМИРявайки буйството на стихиите, определяйки съдбата, сътворила земната твърд.

Вдъхвайки Живот…РОДила Божественият син, и всичките РОДове му дали името ВИШЕН.

В благодарност стихиите от метал и огън сътворили Дар за АйРа – корона напълнена със силата на равновесието.

Намирайки се във ВеЛИКо спокойствие и творение съюзът на стихиите създал ЛАД /хармония/ между ВсеМИРието и Земната Твърд.

ЛАДа се разлял под формата на прясна вода, приемайки образа на дева прекрасна.

Виждайки красотата и мъдростта на ЛАДа, АйРа я взела за жена на Вишен.

Вишен въздигнал дивен град в почит на Боговете на Всемирието, наричайки го АйРати в чест на Великата си Майка.

Оградил земята на своя Род с осем храма, които напълнил със светлина от своя дядо Слънцето.

А над главите им кръжала Сварти, съединяваща ВсеМИРието и Земната Твърд, запечатвайки порядъка и справедливостта във Вселената.

/Из архива на семейството на първородният Род/

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ, ВЪВ ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ ЩЕ ПОКАЗВАМЕ ИСТИНАТА НА НЕЩАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ.

Ако при прочитане на информацията при Вас възникне отклик от Вашата – Съвест и Съзнание, то значи във вас има Капчица Кръв на Истински Човек. Ако имате желание да се съберем за общи действия, ако имате въпроси или коментари по темите, молим ви да се свържете на даденият по долу адрес. zavetnapredtsite@abv.bg

Зараждане на Вездесъщия

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Висшите Богове наричат тези, които подържат във всемирието различните форми на живот и съхраняват във всички жизнени явления в светлите Мироздания, в съответствие с незаобиколимите закони на единният Творец съзидател. Него ние човеците сме нарекли Великия РА-М-ХА, където РА е първичната /изначална/ светлина, М е мъдростта, знанието, а ХА е първоначалната /изначалната/ положителна сила.

Всеки от Висшите Богове изпълнява своите небесни действия, но при това нашите Висши Светли Богове помагат на хората, вървящи по пътя на предците и развиващи в себе си своите творчески съзидания – Любов опираща се на съвестта, явяваща се мерило на всичко.

Думата РА-М-ХА не ни е чужда, защото РА е корен на много неща. Нашият език е пълен с такива думи: РАдост, КРАсота, РАждане, РА/О/дословие, УРА, РАзум, ПростРАнство.

КОГАТО ОЩЕ Е НЯМАЛО НИТО ВРЕМЕ, НИТО СВЕТОВЕ, НИТО РЕАЛНОСТ

Когато още нямало нито време, нито светове, нито реалност, хората още не са били въплътени /в тела/ съществувал е само Великият РА-М-ХА. Той се проявил в новата действителност, и от възприемането на новата безгранична безкрайност е озарил света с Великата РАдост. И тази светлина била толкова плътна и силна, че РА-М-ХА, изявявайки света от себе си, прояви новата си своя същност – дъщеря си АйРа. РАждайки се в новата действителност, АйРа създавайки огромен брой проявления на своя баща от космическият прах и боклук, обладавайки силата и потенциала дадени и от нейният баща /Отец/, уплътнявайки окръжаващата я материя, определяйки съдбата ѝ, е сътворила земната твърд. Вдъхвайки в нея живот от РА-М-ХА е родила божествения син. И всичките Родове му дали името Вишен /Висшия/. Сътворявайки земната твърд АйРа е преминала през инициацията /доказвайки се/ пред своя Отец, и потвърждавайки своята Сила, Любов и Мъдрост.

След сътворението на земната твърд е проявила себе си в 9 по 9 проекции. От тук е произлязла матрьошката. И в приказките за далечните царства /през девет планини в десета/ е написано за това. Квантовите нива на Земята са образували света Нав /духовния свят/, където отиват душите след смъртта на телата, да събират сили за следващото си въплъщение. Там нивата така са подбрани, че всяка тревичка, буболечка, животинка, човек намират подходящото си такова, според нивото си на еволюционното си развитие.

Децата на РА-М-ХА имат собствен потенциал да пренесат образа на своя баща. Сътворявайки планетата, те преминават инициация /доказвайки се/ пред него. Проявявайки своите кодове, приемайки образа на своя баща те изпълват планетата с РАждане, Сила и своя потенциал. Кодовете носят в себе си информацията от всемирието за творчество и живот. Не всички планети /деца на РА-М-ХА/ преминават през инициацията, някой не успяват да се одухотворят – да им се вдъхне живот. Такива планети след време се разпадат на космически боклук.

АйРа прилагайки кода даден и от своя баща, усмирявайки буйството на стихиите е сътворила земната твърд. Предала кодовете и пълномощията си на своя син Вишен. Неговият Род се явява сам по себе си роден на планетата Земя по волята на РА-М-Ха. РА-М-ХА е вложил духът и образът си в АйРа, а тя смекчавайки ги с майчинско чувство надарила своите потомци с Душа. Давайки на всяка Душа индивидуалност и единство на Кармата.

В благодарност стихиите от метал и огън сътворили Дар за Айра – Корона, в която заложили силата на равновесието. Намирайки се във велико спокойствие и творение, съюза на стихиите създал ЛАД /храмония/ между всемирието и земната твърд. ЛАДа се разлял под формата на прясна вода, приемайки образа на прекрасна девица. Виждайки красотата и мъдростта на ЛАДа, Айра я взела за жена на своя син Вишен.

/Из архива на семейството на Първородния Род/

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ, ВЪВ ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ ЩЕ ПОКАЗВАМЕ ИСТИНАТА НА НЕЩАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ.

Какво е Лад

Loading

Лада е и пътя, и целта. Вътрешното, отразено във външното. Това, в което се разтваря отчуждеността, е Лада в сърцето. Лада в Природата. Лада между родствениците. Лада между Боговете и хората. Лада между ЯВ и НАВ. Между енергиите на Силите на душите. Лада между различните лица на Единния. И просто Лад-а (Лада)… от прясната вода в дева прекрасна, на Вишен за жена взета.

Родовият искон е запечатаното в родовата памет очертание на Пътя, по който са вървели нашите Предци, Древната мъдрост. Обичаите. Начинът на живот. Замъкът, който се отключва с ключа на Сърцето на ВсеВишния. Тайнството на Яв. Връвта, съединяваща Рода Земен с Рода Небесен. Доверието, обграждащо вратите на Веданието.

Все-Богът е Един, но неизчислими са Неговите Ликове, съществуващи в Родовото ВсеБожие. В гръмотевичната буря са едни, във водата – други. Земята не прилича на Небето, но кой ще каже, къде свършва Земята и къде започва Небето? Всичко е РОДно, всичко е Родно, близко, свое. Родните Богове ни гледат с хиляди Звездни Очи. Не ни надзирават, не ни следят, просто гледат. Техният поглед е поглед на Вечността, и в безмълвието, техните Гласове глаголят: Не се бой! Ти не си чужд, в този омагьосващ Свят! Ти си част от него и твоето Сърце бие в такт със Сърцето на Света! И ти Ги чуваш със Сърцето си, и със Сърцето си ведаеш. В безмълвието е Любовта.

Човекът не е роб, а работник и съ-Творец с Боговете. Родните Богове са Старшите в Рода наши, а ние всъщност сме Техни внуци. Човекът, както и Самите Богове, е облечен с природните стихии, но не се изчерпва с тях (това не е всичко). Неговата Соб (Духовна природа) е нетленна и неизменна. Душата е податлива на страсти и изменчива. Тялото е временно съсредоточение на четирите стихии: Земя, Вода, Огън, Въздух. След смъртта, Соб се съединява с ВсеБога, Силата на Душата – с Рода Небесен и Предците, а тялото се разлага на стихийните съставки. Тялото след смъртта се предава на Огъня, по исконът творящ на земята.