Боян Мага (ⰱⱁⱔⱀ ⰿⰰⰳⰰ)

Loading

На четири години – Святозар (името дадено му при раждането), Боян Мага (името дадено му при инициацията), третият син на Богорис 1, Цар на България, влезе в стадий на видения. На шест години, достигна стадий на разбиране. На единадесет години навлезе в стадий на увереност. На шестнадесет в стадий на тайните знания, и след няколко години преоткри стадия на търсач на съдбите на Предците. На двадесет и една години, става победител в много сражения. Святозар-Боян Мага, бил най-добрият сред аскетите. Боян Мага нарича себе си Бого-Мил! – Донасящ знанията на Предците! Особено почита знанията на Аустин, четвъртия син на Лада и Вишен, кръвен негов Родственик, който идвайки в Живота обединява Духовноста – Прав с материалноста – Яв. Чуждите вземат тези знания като свои и представят Аустин на народа като Иисус Христос. Лея (архив на Предците)

Обръщение към българския наРод

Loading

Здравейте сънародници, българи от всички краища на Света! Името ми е ЛеиЛия Владимировна Пугачова и живея със семейството си в Тархград – Киев, Украйна. Като потомка на Царица Прекрасна – Олга, ми беше предадено наследство, включващо артефакти без аналог в Света. Нашият Род винаги е знаел кои сме, но за мен лично мога да кажа, че това преобърна живота ми. Наред с артефактите, получих и голямата отговорност пред Рода и пред народа по изпълнението на наставленията на Предците и най-вече Завета на Нашия Небесен Отец Вишен (ВсеВишен). Всеки от Вас може да прецени в какви времена живеем. Всеки може да види какво се случва с нашата планета – майка – Земята. Неразумно ще е ако продължаваме да правим едни и същи неща и да чакаме различни резултати. Но промяната сама няма да се случи.

Четейки архивите, плочките изписани на кръгла българска глаголица, човек осъзнава, че Предците ни са знаели какво ще се случи в бъдеще, по-точно в наши дни. Притежавайки определени способности, разговаряйки директно с Небесния ни Отец, Те са получавали наставления.

Обръщам се към Вас, защото ние като наследници, на Небесния Отец Вишен, носиме неговата кръв, но и всички произтичащи от това права и задължения. Ние носим отговорност за цялата планета – нашият дом.

От контактите си с българите разбирам, че народът знае само че има някаква мисия, но нищо повече. Това е една празнота, която определени хора използват за лична облага. И докато народът оцени ситуацията, времето минава и ние се оказваме във все по-тежка ситуация. Това само ни показва колко са били прави нашите Предци. Това не може повече да продължава, защото в ПриРодата всичко е премислено и не заживеем ли по нейните правила, просто си заминаваме.

Нататък Обръщение към българския наРод

Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Loading

Нататък Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Обръщение към Човеците от НаРода

Loading

Обръщение към народа на Русь-Артария (Артария е древното име на България, когато сме били едно племе със северния народ от нашата земя, която сме наричали Русь)

Ние, старейшините на древните РОДОВЕ на Русь-Артария, водещи своите кръвни връзки от РОДНИТЕ БОГОВЕ – нашите славни Първопредци и поддържани през вековете от мъдростта на Алтай, а също и пазителите на семействата на преките потомци на Царица Прекрасна-Олга, водещи своя РОД от Айра и нейният син Вишен.

ОБРЪЩАМЕ СЕ
към всеки човек, в когото тече дори и капка кръв от русь-ариите, населяващи и до днес Великата държава Артария! Погледнете наоколо и ще видите как загива нашата майчица-Земя, каква заплаха за живота на хората стана екологията под влиянието на технократичният път, избран от людете. Как се унищожават цели РОДове русь-арии, а тези които останаха, управляващите кръгове на сътворените народи и техните върховни слуги в лицето на религиите, силовите структури, средствата за масова информация, се опитват да ги направят послушно стадо. За постигането на тази задача, е направено всичко: унищожена е културата и традициите на Великия народ на русь-ариите, пренаписани са летописите, превърнати в исТОРия. Унищожени и преправени са материални свидетелства от минали епохи, подменени са всички важни понятия, подготвени са заобиколни пътища, отбиващи от магистралният път връщащ към РОДа. Вместо радостен и духовно богат живот по КОНа на РОДните БОГове, вместо творене заедно със Светите Предци и РОДните Богове, човеците са принудени да полагат неимоверни усилия, за съхранение на своя живот и обезпечаване на семействата си. От РОДните богове е дадено преднаречение, за изменение на ситуацията в благо на човечеството. То е изложено в Завета на Вишен, получен в 946 година от Царица Прекрасна-Олга, в присъствието на свидетели, за което има свидетелство-запис на сребърни пластини, отпечатани от Черноризец Григорий. Призоваваме човеците, да се обединят около светинята оставена от Царица Прекрасна-Олга и конкретно около – Углавяващата народното движение за възраждане на духовните традиции и култура на Русь-Артария – ЛеиЛия Пугачова.

Народе, времето дойде да се сплотим в единен юмрук. Да признаем свещенните артефакти и да започнем да строим взаимоотношенията един с друг, изпълнявайки условията на Вишен, от когото водим нашата родствена връзка. В единството на РАзОМа е силата на родените. Той ще ги въздигне и укрепи духовно! От РОДните БОГОВЕ, съюз в междуМирието за нас ще се роди.
Когато в Русь всички първи и велики станат равни, заобичайки се един друг с братска обич, тогава на Земята ще започне обединение на здравомислещите роднини в Държава мощна и единна. Всеки от равните ще изпълни своето предопределение – мисията ДА СЕ СЪБЕРЕМ В НАРОД ЕДИНЕН, ставайки фундамент за нашите потомци.

Представянето на Завета на обществеността

Loading

10 януари 2014, 23:24

На 2 април 2012 г. в Киев за широката общественост представиха текста «Завета на княгиня Олга», който беше издълбан върху сребърни плочи, вероятно «през 6454 година от създаването на света» или през 946 година според григорианския календар.

Пророчеството за това, което ще се случи с нейния род и народ, Олга получи през 40-ия ден на молитвата си. Монахът Григорий е записал «Завета» върху трите сребърни плочи на българската глаголица.

«Глаголицата сигурно може да се въведе от най-старото азбучно писмо, което беше фиксирано в околностите на Каменната могила…» – каза на презентацията «Завета на княгиня Олга» историк-археолог, изследовател на Триполската култура Юрий Шилов.

Собствениците на сребърните плочи с текста на Завета са преки потомци на Царица Олга-Прекраса по право на раждане и кръв. На жената се дава Зърното на духовност на Закона, което расте в душите и умовете на хората. Мъжът пък отглежда и защитава това зърно. Казано на прост език, жената като майка учи децата си да разбират законите на Бащата. Мъжът учи как тези Закони да се прилагат в живота. Те разказаха, че реликвиите се пазят в каменния съндък в специалния разтвор от восък, прополис и мъзга. Реликвиите се предават на прекия потомок на царицата, най-голямата дъщеря на рода.

Да открият за общественост «Завета на княгиня Олга» са ги накарали небесните знаци. «През 2009 година първородният венец започна да мироточи – той започна да се покрива със ароматната течност и миризмата започна да идва от него. В книгата на пазителите има такъв запис: «Венецът ще посочи срока ми със сълзата, ще отмери часа с дишането, и великият род отново ще се възроди».

Текстът на «Завета на княгиня Олга» беше озвучен от известната украинска певица Нина Матвиенко (можете да я чуете във видеото под текста). В такъв вид щяхме да го чуем на презентацията.

Това е скицата на Завета, който Бог е дал на княгиня Олга. Текстът е написан на глаголическото писмо върху трите сребърни плочи.

Нататък Представянето на Завета на обществеността

Зараждане на Вездесъщия

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Висшите Богове наричат тези, които подържат във всемирието различните форми на живот и съхраняват във всички жизнени явления в светлите Мироздания, в съответствие с незаобиколимите закони на единният Творец съзидател. Него ние човеците сме нарекли Великия РА-М-ХА, където РА е първичната /изначална/ светлина, М е мъдростта, знанието, а ХА е първоначалната /изначалната/ положителна сила.

Всеки от Висшите Богове изпълнява своите небесни действия, но при това нашите Висши Светли Богове помагат на хората, вървящи по пътя на предците и развиващи в себе си своите творчески съзидания – Любов опираща се на съвестта, явяваща се мерило на всичко.

Думата РА-М-ХА не ни е чужда, защото РА е корен на много неща. Нашият език е пълен с такива думи: РАдост, КРАсота, РАждане, РА/О/дословие, УРА, РАзум, ПростРАнство.

КОГАТО ОЩЕ Е НЯМАЛО НИТО ВРЕМЕ, НИТО СВЕТОВЕ, НИТО РЕАЛНОСТ

Когато още нямало нито време, нито светове, нито реалност, хората още не са били въплътени /в тела/ съществувал е само Великият РА-М-ХА. Той се проявил в новата действителност, и от възприемането на новата безгранична безкрайност е озарил света с Великата РАдост. И тази светлина била толкова плътна и силна, че РА-М-ХА, изявявайки света от себе си, прояви новата си своя същност – дъщеря си АйРа. РАждайки се в новата действителност, АйРа създавайки огромен брой проявления на своя баща от космическият прах и боклук, обладавайки силата и потенциала дадени и от нейният баща /Отец/, уплътнявайки окръжаващата я материя, определяйки съдбата ѝ, е сътворила земната твърд. Вдъхвайки в нея живот от РА-М-ХА е родила божествения син. И всичките Родове му дали името Вишен /Висшия/. Сътворявайки земната твърд АйРа е преминала през инициацията /доказвайки се/ пред своя Отец, и потвърждавайки своята Сила, Любов и Мъдрост.

След сътворението на земната твърд е проявила себе си в 9 по 9 проекции. От тук е произлязла матрьошката. И в приказките за далечните царства /през девет планини в десета/ е написано за това. Квантовите нива на Земята са образували света Нав /духовния свят/, където отиват душите след смъртта на телата, да събират сили за следващото си въплъщение. Там нивата така са подбрани, че всяка тревичка, буболечка, животинка, човек намират подходящото си такова, според нивото си на еволюционното си развитие.

Децата на РА-М-ХА имат собствен потенциал да пренесат образа на своя баща. Сътворявайки планетата, те преминават инициация /доказвайки се/ пред него. Проявявайки своите кодове, приемайки образа на своя баща те изпълват планетата с РАждане, Сила и своя потенциал. Кодовете носят в себе си информацията от всемирието за творчество и живот. Не всички планети /деца на РА-М-ХА/ преминават през инициацията, някой не успяват да се одухотворят – да им се вдъхне живот. Такива планети след време се разпадат на космически боклук.

АйРа прилагайки кода даден и от своя баща, усмирявайки буйството на стихиите е сътворила земната твърд. Предала кодовете и пълномощията си на своя син Вишен. Неговият Род се явява сам по себе си роден на планетата Земя по волята на РА-М-Ха. РА-М-ХА е вложил духът и образът си в АйРа, а тя смекчавайки ги с майчинско чувство надарила своите потомци с Душа. Давайки на всяка Душа индивидуалност и единство на Кармата.

В благодарност стихиите от метал и огън сътворили Дар за Айра – Корона, в която заложили силата на равновесието. Намирайки се във велико спокойствие и творение, съюза на стихиите създал ЛАД /храмония/ между всемирието и земната твърд. ЛАДа се разлял под формата на прясна вода, приемайки образа на прекрасна девица. Виждайки красотата и мъдростта на ЛАДа, Айра я взела за жена на своя син Вишен.

/Из архива на семейството на Първородния Род/

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ, ВЪВ ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ ЩЕ ПОКАЗВАМЕ ИСТИНАТА НА НЕЩАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ.

Информиращо видео за Първородния Род

Loading

За Първородния Род

Loading

В резултат на прецесията (наклона) на земната ос, която се случи преди много хилядолетия, климатът се промени драстично и настъпи застудяване. Голяма част от човешкия род напусна Яв, понеже телата им не можеха да понесат промените. Стана чуждо Родното място, всичко наоколо замръзна, както и пойните птици и зверовете Велесови, покри се със студ и сребро земята майка, която раждаше райските плодове за Хората. След като се събрахме от целия свят, решихме да останем възможно най-дълго, но студът, виелицата, не спря и беше невъзможно предците да променят нещо, затова те решиха да се придвижат и да се установят, където би било удобно.

С благословията на Вишен и Лада двата клона на рода, проявени както на земята, така и във Всемирието, се преместиха на по-подходящо място за живот. Тъй като Рода излизаше извън храмовете Спасове, столицата Айрати, издигната от Вишен в чест на неговата Велика майка, осиротяла. Храмовете забавиха хода на времето. Северът на държавата замръзна в снежен плен. След като се качиха на ватманите (малки колесници), вайтмарите (големи колесници), те отидоха в лятната резиденция на държавата Артария, столицата Тарх, четвъртия син на Лада и Вишен, издигната в чест на него и неговата родова сила.

Имаше клонове, които решиха да отидат в недрата на земята и да се установят там, и тези, които слязоха в морето-океан и се заселиха там. (Днес в интернет вече изтича достатъчно информация за подземните градове, следи от тях са открити в различни страни. Океанът все още крие своята тайна.)

Нататък За Първородния Род