Към Духа на Рода

Loading

Духа на Рода призовавам аз, (името на говорещия), Духът, по кръвта идващ, силата си чрез кръвта носещ! Чрез умрелите, но живеещи! Чрез лелите и чичовците, бабите и дедите, прабабите и прадедите, прапрадедите, прапрабабите, предците, чрез целия ми Род, чрез всичките му поколения! Чрез всички тях, на майчината Земя живели, които по Земята на Майка са ходили, които Майката Земя са обичали, които в мен Духа на Рода са въплътили. Всички мои прароднини, аз Ви възхвалявам, Духът на Рода чрез ВАС призовавам! Силата на Рода е в моята кръв, в тялото и делото на моите пръсти, на моите устни, в моите думи. Моля Духа на Рода ми за застъпване и спомагание, за бързото освобождение и изцеление на болестите на тялото и душата. Дай Велики Дух от своя източник да се напия, нека слабата болест отпадне, нека се оттегли, отстъпи от мене (името на говорещия, дъщеря Ти или сина Ти)! О, Дух на моя Род, от Бога идващ, на земята в светъл час слизащ, чрез утробата на жените света виждащ, любовта на земята познаващ, призовавам Те! О, първи чрез Теб преминали, и силни първи пазители, обърнете окото си към мене! О, Дух на Рода ми, дай на мен (Твоя син, Твоята дъщеря) сила, дай излекуването, свали тежката умора от тялото и душата, победи врага, съедини мен (името на говорещия) с дървото на живота, с неговите клони, с неговите корени, с неговите плодове. Чрез духа на боговете и Твоя дух, заклинам!
Излезте, идващи от мрака!
Излезте, прокрадващи се и влизащи в тялото!
Излезте, изсушаващи и даващи болка!
Излезте, измъчващи душата и тялото!
Излезте! Излезте! Излезте!
Окото на боговете, чрез окото на моя Род, в светъл час, гледа тялото и душата ми! Изпълва със светлината си. Отваря очите ми. Изправя гърба ми. Вдишва своето дихание в моя дъх. Изважда от тялото и душата умората, дарява биенето на моето сърце, дава излекуването на моето тяло. Почиства словото ми, съзнанието ми, събаря болестите, одухотворява деянията ми. В светъл час са казаните думи. Во веки веков, живеещ под духа на Рода, изговарям, наричам, заклинам аз, (името на говорещия), човек на своя Род.
ИСТИННО!»