Дух, Душа, Съвест

Loading

Наследство на Предците на Държавата Артария

Автор: Л. В. ПУГАЧОВА

АБСОЛЮТ. РАМХА.

Това е Светоносното име на Вселенския Бог. В името му се съдържа Всичко, цялата същност на Яв, Нав и Прав, на целия Космос. Всичко е проявено в Него и от Него. РАМХА – това ецелият потенциал на Космоса и целият му опит. Първичното Родословно Дърво води своето начало от Духа на РАмХА. И всяко Родословно Дърво идва от РАмХА. Както капката утринна роса на тревата се е образувала от изпаренията на въздуха, така и Славата (Светоносната енергия), пренапълнила Абсолюта, създава възможност за РАждане на Дух, подобен на Абсолюта, и в този Дух са заложени всички знания, всички Кодове на Вселената. РОДеният дух притежава индивидуалност и самоосъзнатост И сам взема решение как да прояви себе си във Всемира.

Така АйРа, РОДена от Слънцето (РОДена от диханието на Рода (РамХа Тха) носи в Духа си всички Кодове на Вселената. Може да се каже, че тя е един малък РАМХА.

Поемайки пълна отговорност, АйРа с умение и разбиране, „като усмирила буйството на Стихиите и определила Съдбата, сътворила Земната Твърд, Вдъхнала Живот… Родила Божествен син и целият Род го нарекъл с името Вишен.“

Вишен е първата РОДена божествена структура на Земята. Той, както и АйРа има достъп до всички знания на Вселената, той е подобен н нея. В същото време Вишен е получил Душа – структура, характеризираща се с персонални качества) уроци, кодовете, които са били определени в момента на проявяването (РАждането) на Духа му на Земната Твърд. Земната Твърд създава условия, дава възможност да имаме човешко тяло.

„АйРа, като усмирила буйството на Стихиите и определила Съдбата, сътворила Земната Твърд. Вдъхнала Живот. В състояние на Велико спокойствие и творение, съюзът на Стихиите създал Лад – равновесие между Всемира и Земната Твърд. Лада пък се разляла като прясна вода, придобивайки форми на дева прекрасна. Като видяла красотата и мъдростта на Лада, АйРа я взела за жена на Вишен“

Така Духът на Вишен и Духът на Лада съдържат в себе си потенциала на Рода (Духа на РАмХА). Но докато Духът на РАмХА, одухотворявайки цялата материя във Вселената, е Вездесъщ, то Вишен и Лада, като Първопредци на Човека, започват да строят Родовата структура (Родословното Дърво) на Земята. И поради персоналните качества на своите Души, нямат същите възможности на РАмХА.

Така всеки Човек има Дух, който по структурата и качествата си е идентичен с Духа на Вишен, а значи и на РАмХА. И само нашият мозък ограничава потенциала на нашия Дух. Ако мозъкът ни работеше на 100%, ние щяхме да знаем всичко като РАМХА. На ниво Дух Човекът, Божествените структури и Творецът са практически единни, в Духа е заложен целият потенциал на Вселената.

Човекът има и Душа. Душата на човека е персонален елемент, който подчертава индивидуалността му, в нея са вложени всички уроци.

След смъртта Душата на човека се отделя от Духа и се връща в Рода, като го обогатява с натрупания си опит, изпълва се със сила и очаква новото си въплъщение. Ако човекът е умрял осъзнато, то съзнанието и личностната му самоидентификация се запазват в Духа. И след смъртта на физическото тяло Духът на човека продължава съзнателния си индивидуален живот, запазвайки характера на личността и паметта на въплъщението.

При неосъзната смърт Духът губи индивидуалността си и се слива с Духа на Рода. При новото си въплъщение Душата винаги се стреми да се съедини със своя Дух. При новото си въплъщение, след осъзната смърт на човека, Духът и Душата проявяват в човека Родовата му памет и опита му от миналите въплъщения. Това се нарича Еволюция на Духа в Човека.

Съвестта е съвкупност знание, натрупан от РОДа. Съвестта има свойството да определя, да различава лъжата от истината, истината от неистината. Съвестта е достъпна на всеки представител на Рода и е неотемлимо качество на Духа на Рода.

„Когато във Всемира царял хаос, АйРа, РОДена от Слънцето, влязла в този Хаос. Като усмирила буйството на Стихиите, определила Съдбата, Сътворила Земната Твърд.

Земната Твърд била в състояние на плазма. И първите жители на планетата Духовете – Душите, не са били с плътни физически тела, имали са квантово тяло-поле, което е с крайна форма.

Така се родила Земната Твърд. Така са РОДени Вишен и Лада, Предците на Предците на Айрасите, потомците на АйРа. Така от двата Рода на Вишен и Лада започнало сплитането но вървите – общностите на РОДовете на Земната Твърд. Те раждали своите деца с всичките качества на Духа на АйРа и Вишен. Така е възникнал пантеонът на Белите Богове на Рода, единен в проявленията на тях, Всемногото.

Телата им не били като телата на съвременните хора, в противен случай не биха могли да запазят Божествените си качества.

Опитът, който бил осъзнат, става впечатление, т. е. енергията, излъчена от съзнанието, придобива определени качества, и става постоянна величина, като формира полева структура, която започва да формира материята.

Съзнанието на РАмХА и на божествените структури на планетата постоянно пълни нейното квантово тяло с енергия, като уплътнява полето. С течение на времето нашата планета започва да съзрява, плътността на материята постоянно се увеличава. Когато пребиваването на Земната Твърд станало невъзможно за боговете, те напуснали пътното материално поле на планетата, като оставили потомци с физически тела, подготвени за живот на съзрялата Земна Твърд със закодирана в кръвта им Сила на Духа на Рода като източник на живата, безкрайна свързваща сила между Първопредците (Белите Богове) и потомците им, като мяра в безмерното, като източник на живота, даден от Бога, чийто смисъл не е в раждането и смъртта, а е в постоянното въплъщаване (прослава) на Духа в потомците. Така светът се разделил на Явен и Навен – Яв е Нав (видим и невидим.)

Предвид гореизложеното, квантовото тяло на човека и квантовото тяло на планетата са взаимно свързани, значи и Нашите физически тела – на планетата и на човека са напълно взаимносвързани. И както човек не може да съществува пълноценно без връзка с планетата, така и планетата няма да е същата без нас. Не само човешката дейност променя планетата, но и човешката мисъл с енергетичния си потенциал, променя планетата. И ако мисълта на човека, образите, които той формира, са изпълнени със силата на Рода, влиянието им върху планетата придобива тежест. И ако Духът – Душата на човек са с по-голям потенциал на Рам Ха, то и въплъщаването, материализацията на образите и мислите му са по- силни и могат да доведат мигновени промени на планетата.

ЗаВЕДът на Вишен носи в себе си ключовете за такава трансформация на човека.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *