Молвение преди храна

Loading

Небесните двери са отворени
И въздават на нашите Предци слава!
Скъпи наши Предци,
Благодарим ви за здравето и силата,
Която ни пращате от Родните Богове,
И че в земните дела помагате!
Нека Сварог ви пази
И ви дава сила!
Бъдете щастливи в духовния свят,
Вземайки ни под опека!
Нека вечно съществува връзката между поколенията
И свещенната жива връзка между нас!
Слава на духа на нашите Предци!
Слава на Родните Богове!
Слава! Слава! Слава!