Обръщение към българския наРод

Loading

Здравейте сънародници, българи от всички краища на Света! Името ми е ЛеиЛия Владимировна Пугачова и живея със семейството си в Тархград – Киев, Украйна. Като потомка на Царица Прекрасна – Олга, ми беше предадено наследство, включващо артефакти без аналог в Света. Нашият Род винаги е знаел кои сме, но за мен лично мога да кажа, че това преобърна живота ми. Наред с артефактите, получих и голямата отговорност пред Рода и пред народа по изпълнението на наставленията на Предците и най-вече Завета на Нашия Небесен Отец Вишен (ВсеВишен). Всеки от Вас може да прецени в какви времена живеем. Всеки може да види какво се случва с нашата планета – майка – Земята. Неразумно ще е ако продължаваме да правим едни и същи неща и да чакаме различни резултати. Но промяната сама няма да се случи.

Четейки архивите, плочките изписани на кръгла българска глаголица, човек осъзнава, че Предците ни са знаели какво ще се случи в бъдеще, по-точно в наши дни. Притежавайки определени способности, разговаряйки директно с Небесния ни Отец, Те са получавали наставления.

Обръщам се към Вас, защото ние като наследници, на Небесния Отец Вишен, носиме неговата кръв, но и всички произтичащи от това права и задължения. Ние носим отговорност за цялата планета – нашият дом.

От контактите си с българите разбирам, че народът знае само че има някаква мисия, но нищо повече. Това е една празнота, която определени хора използват за лична облага. И докато народът оцени ситуацията, времето минава и ние се оказваме във все по-тежка ситуация. Това само ни показва колко са били прави нашите Предци. Това не може повече да продължава, защото в ПриРодата всичко е премислено и не заживеем ли по нейните правила, просто си заминаваме.

Нататък Обръщение към българския наРод

Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Loading

Нататък Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Обръщение към Човеците от НаРода

Loading

Обръщение към народа на Русь-Артария (Артария е древното име на България, когато сме били едно племе със северния народ от нашата земя, която сме наричали Русь)

Ние, старейшините на древните РОДОВЕ на Русь-Артария, водещи своите кръвни връзки от РОДНИТЕ БОГОВЕ – нашите славни Първопредци и поддържани през вековете от мъдростта на Алтай, а също и пазителите на семействата на преките потомци на Царица Прекрасна-Олга, водещи своя РОД от Айра и нейният син Вишен.

ОБРЪЩАМЕ СЕ
към всеки човек, в когото тече дори и капка кръв от русь-ариите, населяващи и до днес Великата държава Артария! Погледнете наоколо и ще видите как загива нашата майчица-Земя, каква заплаха за живота на хората стана екологията под влиянието на технократичният път, избран от людете. Как се унищожават цели РОДове русь-арии, а тези които останаха, управляващите кръгове на сътворените народи и техните върховни слуги в лицето на религиите, силовите структури, средствата за масова информация, се опитват да ги направят послушно стадо. За постигането на тази задача, е направено всичко: унищожена е културата и традициите на Великия народ на русь-ариите, пренаписани са летописите, превърнати в исТОРия. Унищожени и преправени са материални свидетелства от минали епохи, подменени са всички важни понятия, подготвени са заобиколни пътища, отбиващи от магистралният път връщащ към РОДа. Вместо радостен и духовно богат живот по КОНа на РОДните БОГове, вместо творене заедно със Светите Предци и РОДните Богове, човеците са принудени да полагат неимоверни усилия, за съхранение на своя живот и обезпечаване на семействата си. От РОДните богове е дадено преднаречение, за изменение на ситуацията в благо на човечеството. То е изложено в Завета на Вишен, получен в 946 година от Царица Прекрасна-Олга, в присъствието на свидетели, за което има свидетелство-запис на сребърни пластини, отпечатани от Черноризец Григорий. Призоваваме човеците, да се обединят около светинята оставена от Царица Прекрасна-Олга и конкретно около – Углавяващата народното движение за възраждане на духовните традиции и култура на Русь-Артария – ЛеиЛия Пугачова.

Народе, времето дойде да се сплотим в единен юмрук. Да признаем свещенните артефакти и да започнем да строим взаимоотношенията един с друг, изпълнявайки условията на Вишен, от когото водим нашата родствена връзка. В единството на РАзОМа е силата на родените. Той ще ги въздигне и укрепи духовно! От РОДните БОГОВЕ, съюз в междуМирието за нас ще се роди.
Когато в Русь всички първи и велики станат равни, заобичайки се един друг с братска обич, тогава на Земята ще започне обединение на здравомислещите роднини в Държава мощна и единна. Всеки от равните ще изпълни своето предопределение – мисията ДА СЕ СЪБЕРЕМ В НАРОД ЕДИНЕН, ставайки фундамент за нашите потомци.

Представянето на Завета на обществеността

Loading

10 януари 2014, 23:24

На 2 април 2012 г. в Киев за широката общественост представиха текста «Завета на княгиня Олга», който беше издълбан върху сребърни плочи, вероятно «през 6454 година от създаването на света» или през 946 година според григорианския календар.

Пророчеството за това, което ще се случи с нейния род и народ, Олга получи през 40-ия ден на молитвата си. Монахът Григорий е записал «Завета» върху трите сребърни плочи на българската глаголица.

«Глаголицата сигурно може да се въведе от най-старото азбучно писмо, което беше фиксирано в околностите на Каменната могила…» – каза на презентацията «Завета на княгиня Олга» историк-археолог, изследовател на Триполската култура Юрий Шилов.

Собствениците на сребърните плочи с текста на Завета са преки потомци на Царица Олга-Прекраса по право на раждане и кръв. На жената се дава Зърното на духовност на Закона, което расте в душите и умовете на хората. Мъжът пък отглежда и защитава това зърно. Казано на прост език, жената като майка учи децата си да разбират законите на Бащата. Мъжът учи как тези Закони да се прилагат в живота. Те разказаха, че реликвиите се пазят в каменния съндък в специалния разтвор от восък, прополис и мъзга. Реликвиите се предават на прекия потомок на царицата, най-голямата дъщеря на рода.

Да открият за общественост «Завета на княгиня Олга» са ги накарали небесните знаци. «През 2009 година първородният венец започна да мироточи – той започна да се покрива със ароматната течност и миризмата започна да идва от него. В книгата на пазителите има такъв запис: «Венецът ще посочи срока ми със сълзата, ще отмери часа с дишането, и великият род отново ще се възроди».

Текстът на «Завета на княгиня Олга» беше озвучен от известната украинска певица Нина Матвиенко (можете да я чуете във видеото под текста). В такъв вид щяхме да го чуем на презентацията.

Това е скицата на Завета, който Бог е дал на княгиня Олга. Текстът е написан на глаголическото писмо върху трите сребърни плочи.

Нататък Представянето на Завета на обществеността

Обръщение на Леилия Пугачова, потомък на Първородния Род

Loading

Много е важно за сънародниците да приемат завета оставен от царица Олга-Прекрасна за своя род (семейство) народ на Ариите. Това е важно събитие, което съединява нас, сегашните, с онова време, когато е живеела Олга Прекрасна. След като научи за смъртта на Игор, тя тръгна за древлянските земи да попита за смъртта на съпруга си. Пристигна заедно с взвода си, спря на реката Уж, изгради бивак и върху камъните насред реката сложи палатката, на десния бряг, построиха параклиса. Олга-Прекрасна влезе в строг пост и молитва, обръщайки се към Небесния Отец Вишен, от когото от незапомнени времена водеше началото си нейният Род, нито на крачка не отстъпвайки от законите Му. Ето молитвата й: «Благословен е Небесният ни Отец, благословени са Духове на прародителите, благословена е Земята и водите на Лада, които ни дават живот, благословена е АйРа, която ни роди, избирам пътя, по който идвам при тебе, дай ми силата да спазвам Закона ти, да го пазя със цялото си сърце, който е силата на моя народ, мечът ни, който научава ръцете ни да се бият, щитът ни, който ни предпазва от беззаконие, преклони Сварти, която съединява Всемирието със Земната твърд, Отче, ела и ни докосни, блесни с огнените си стрели, измети враговете ни, избави нашия народ от чуждоплеменните синове, които ни носят гибел, Благословен е народа, който спазва Законите ти, благословен е народа, който Те има…»

През 38-40 ден се е случило извънредно за целия народ събитие (древляните помниха този разговор до 15 век докато християните не започнаха да внушават ерес на народа). Народът, който се намираше до палатката и параклиса, чу гласа от небесата, всички замръзнаха със затаен дъх, започнаха да слушат, всички разбираха кой се обръщаше към Олга Прекрасна. Олга молеше за семейството и за народа. Той пък й отговори: «Никой да не смее да промени това, което ще кажа, иначе ще прокълна». Говори ѝ за събитията, които ще се случат в най-близкото време в живота й. Говори ѝ, че внукът ѝ ще бъде измамен от чуждите, ще застелят очите му със сладката лъжа, и в това, ще помогнат на чуждите близките, които нямат срам. Ще предадат прародителите си заради корема си, и внукът, смирено като агне, ще приеме в дар жената, която нито с кожата си, нито с кръвта си нямаше да се отнася към Ариите, с което ще развали връзката с предците си и ще лиши народа от подкрепата на светлите Богове и родните предци. Но в това е вината на онези, които го въведоха в измамата: «Да бъдат проклети и няма да ги допусна при себе си (при Вишен) отново». Олга Прекрасна дава клетва, че ще изпълни всичко така, както той е предрекъл, за да обедини през вековете народа на Ариите. Искреността на думите, грижите за народа, изпълнението на законите от него поставени го радва. След като видя, че Олга е бременна с чедото, предава силата на Рода и Светия дар на неродената си още дъщеря Златослава. Казва, дъщеря ти, която скоро ще се роди, ще даде бъдещето на народа, който предаде кръвта ми, а чрез Златослава ще се роди онази, която след 1000 години ще изпълни клетвата, обещана от Олга Прекрасна… И тя ще даде на онзи народ сила, и ще възроди Духа на родовете на Ариите, чрез обреда ще доведе до Светлите Богове и великите прародители. Вишен дава условия, как трябва да живее дъщерята на Олга Прекрасна – Златослава и всички нейни потомци, старшите дъщери. Ще живеят не в княжески палати, а сред хората, пазителите трябва да я защитават, спазвайки чистотата на кръвта й. Ясновидец, който има Свети дар, с всяко раждане на първородната дъщеря на рода, задължително както и преди потвърждаваше, че няма заместването, че момичето има кръв на Вишен и силата на рода (Духът, целунат от самия Вишен и от баба Айра). Заветът трябва да се осъществява през 15 години, за да се събере целия народ през това време, но не просто да се събере, изгубени традиции, култура, начин на живота трябва да се върнат, за да не предава прародителите си отново, за да не се покланя на чуждите Богове, защото само своето, с кръвта предназначено, може да даде силата в живота на земните родове, благополучието и здравето. Само своето, родното, може да ни осигури благосъстоянието. Само чрез своите Богове, под закрилата на прародителите си, ние можем да постигнем пълноценния живот, след благополучното изминаване на земните уроци, да се върнем и да изпълним със сила своя род. Тогава във всемирието родовете ни ще станат значими. Силният Род излъчва огромна позитивна материнка, от която всички се чувстват добре и спокойно, защитен е целия ти живот, и живота на децата ти. Народът пък трябва да изпълнява всички условия, които му остави Вишен. Но тези условия могат да изпълняват само онези, в когото тече кръвта на Вишен и АйРа, поне една капка. Дава се сложен обред на пречистването, възстановяването на еволюцията на духа (един род, отговаря и ражда само своя клон, и земните уроци получават само те, и качеството на рода се определя от чистотата на кръвта). Обрядът може да изпълнява само семейството по право на раждане и кръв на Олга Прекрасна, която е запазена и контролирана от пазителите и старейшините, които знаят тънкостите на клетвата и условията. Ариите могат да имат само своя роден цар по кръв и дух (царското семейство носи отговорност за народа, дава му сила, дава равновесие и жизненост на Земята). Чуждите пък царе по кръв, нямат жалост към народа, разрушаваха ежедневието и традициите, унищожаваха семействата на ариите. Изпълнението на Обряда позволява на полукръвките да се определят към какъв род ще се отнасят, към Ариите или към неАриите. Затова можем да извършим Обряд и да живеем, не смесвайки кръвта, спазвайки древните традиции и култура оставени от Нашите Предци, за да не се изгуби народът на Ариите във вековете. При това обрядът отделя рода на Ариите от чуждата кръв и напълнява човека-Ария със Силата на Светия Дар. Свети Дар на съдбата е предопределен за всеки един Арий от малкия до големия. От народа трябва да дойдат по 8 човека от различните страни на света, желателно хората на силата (влъхви, знахари, магьосници), които ще поемат отговорност за всяка дъщеря, родена за едната страна на света, да сложат кулата, да изградят храма – капище (по старата традиция) и да контролират равновесието на едната от страните. В един момент всичко е забравено, за съжаление. Днес Знания има само в семейството, очертани от нашите Предци по време на цивилизацията на Айрати върху сребърните и другите плочи.
Затова след като изгубим тези Знания, ние всички губим шанса да се съберем под началото на своите Прародители и да се върнем към Истинните Извори – Изворите на Ариите. Мнозина наричат себе си – Арии, и не знаят истината за ариите, не знаят изворите на ариите, измислят си традиции, обреди, празници, стараят се да създадат новата арийско-славянска религия. Но истинните Арии не се нуждават от религия. Племената на Ариите живееха, общуваха с Прародителите си и бяха под закрилата на Родните Богове. Обред в строг ред дава възможност да дойдем към изворите, като изпълним условията на Завета, да получим закрилата на Боговете в Живота, на Земята и във Всемирието.
След приемането и извършването на Обреда се случва трансформация на съзнанието. Човекът придобива старо-ново за него възприемане, вижда света без илюзии, определяйки онова зло, което може да заплашва неговото съзнание. По-нататъшния му живот става по-ярък, изискващ обединението с подобните си по Дух и Кръв. Възстановена след Обреда Паметта на Рода в човек-Арий изисква възраждането на Държавата с нейните Закони и Традиции.

Нататък Обръщение на Леилия Пугачова, потомък на Първородния Род

Дух, Душа, Съвест

Loading

Наследство на Предците на Държавата Артария

Автор: Л. В. ПУГАЧОВА

АБСОЛЮТ. РАМХА.

Това е Светоносното име на Вселенския Бог. В името му се съдържа Всичко, цялата същност на Яв, Нав и Прав, на целия Космос. Всичко е проявено в Него и от Него. РАМХА – това ецелият потенциал на Космоса и целият му опит. Първичното Родословно Дърво води своето начало от Духа на РАмХА. И всяко Родословно Дърво идва от РАмХА. Както капката утринна роса на тревата се е образувала от изпаренията на въздуха, така и Славата (Светоносната енергия), пренапълнила Абсолюта, създава възможност за РАждане на Дух, подобен на Абсолюта, и в този Дух са заложени всички знания, всички Кодове на Вселената. РОДеният дух притежава индивидуалност и самоосъзнатост И сам взема решение как да прояви себе си във Всемира.

Така АйРа, РОДена от Слънцето (РОДена от диханието на Рода (РамХа Тха) носи в Духа си всички Кодове на Вселената. Може да се каже, че тя е един малък РАМХА.

Поемайки пълна отговорност, АйРа с умение и разбиране, „като усмирила буйството на Стихиите и определила Съдбата, сътворила Земната Твърд, Вдъхнала Живот… Родила Божествен син и целият Род го нарекъл с името Вишен.“

Вишен е първата РОДена божествена структура на Земята. Той, както и АйРа има достъп до всички знания на Вселената, той е подобен н нея. В същото време Вишен е получил Душа – структура, характеризираща се с персонални качества) уроци, кодовете, които са били определени в момента на проявяването (РАждането) на Духа му на Земната Твърд. Земната Твърд създава условия, дава възможност да имаме човешко тяло.

Нататък Дух, Душа, Съвест

Зараждане на Вездесъщия

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Висшите Богове наричат тези, които подържат във всемирието различните форми на живот и съхраняват във всички жизнени явления в светлите Мироздания, в съответствие с незаобиколимите закони на единният Творец съзидател. Него ние човеците сме нарекли Великия РА-М-ХА, където РА е първичната /изначална/ светлина, М е мъдростта, знанието, а ХА е първоначалната /изначалната/ положителна сила.

Всеки от Висшите Богове изпълнява своите небесни действия, но при това нашите Висши Светли Богове помагат на хората, вървящи по пътя на предците и развиващи в себе си своите творчески съзидания – Любов опираща се на съвестта, явяваща се мерило на всичко.

Думата РА-М-ХА не ни е чужда, защото РА е корен на много неща. Нашият език е пълен с такива думи: РАдост, КРАсота, РАждане, РА/О/дословие, УРА, РАзум, ПростРАнство.

КОГАТО ОЩЕ Е НЯМАЛО НИТО ВРЕМЕ, НИТО СВЕТОВЕ, НИТО РЕАЛНОСТ

Когато още нямало нито време, нито светове, нито реалност, хората още не са били въплътени /в тела/ съществувал е само Великият РА-М-ХА. Той се проявил в новата действителност, и от възприемането на новата безгранична безкрайност е озарил света с Великата РАдост. И тази светлина била толкова плътна и силна, че РА-М-ХА, изявявайки света от себе си, прояви новата си своя същност – дъщеря си АйРа. РАждайки се в новата действителност, АйРа създавайки огромен брой проявления на своя баща от космическият прах и боклук, обладавайки силата и потенциала дадени и от нейният баща /Отец/, уплътнявайки окръжаващата я материя, определяйки съдбата ѝ, е сътворила земната твърд. Вдъхвайки в нея живот от РА-М-ХА е родила божествения син. И всичките Родове му дали името Вишен /Висшия/. Сътворявайки земната твърд АйРа е преминала през инициацията /доказвайки се/ пред своя Отец, и потвърждавайки своята Сила, Любов и Мъдрост.

След сътворението на земната твърд е проявила себе си в 9 по 9 проекции. От тук е произлязла матрьошката. И в приказките за далечните царства /през девет планини в десета/ е написано за това. Квантовите нива на Земята са образували света Нав /духовния свят/, където отиват душите след смъртта на телата, да събират сили за следващото си въплъщение. Там нивата така са подбрани, че всяка тревичка, буболечка, животинка, човек намират подходящото си такова, според нивото си на еволюционното си развитие.

Децата на РА-М-ХА имат собствен потенциал да пренесат образа на своя баща. Сътворявайки планетата, те преминават инициация /доказвайки се/ пред него. Проявявайки своите кодове, приемайки образа на своя баща те изпълват планетата с РАждане, Сила и своя потенциал. Кодовете носят в себе си информацията от всемирието за творчество и живот. Не всички планети /деца на РА-М-ХА/ преминават през инициацията, някой не успяват да се одухотворят – да им се вдъхне живот. Такива планети след време се разпадат на космически боклук.

АйРа прилагайки кода даден и от своя баща, усмирявайки буйството на стихиите е сътворила земната твърд. Предала кодовете и пълномощията си на своя син Вишен. Неговият Род се явява сам по себе си роден на планетата Земя по волята на РА-М-Ха. РА-М-ХА е вложил духът и образът си в АйРа, а тя смекчавайки ги с майчинско чувство надарила своите потомци с Душа. Давайки на всяка Душа индивидуалност и единство на Кармата.

В благодарност стихиите от метал и огън сътворили Дар за Айра – Корона, в която заложили силата на равновесието. Намирайки се във велико спокойствие и творение, съюза на стихиите създал ЛАД /храмония/ между всемирието и земната твърд. ЛАДа се разлял под формата на прясна вода, приемайки образа на прекрасна девица. Виждайки красотата и мъдростта на ЛАДа, Айра я взела за жена на своя син Вишен.

/Из архива на семейството на Първородния Род/

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ, ВЪВ ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ ЩЕ ПОКАЗВАМЕ ИСТИНАТА НА НЕЩАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ.

Приветстваме Ви, представители на Човечеството!

Loading

Обръщаме се към вас за обединение и възраждане на Човечеството и Земята!

Информацията, която се публикува се основава на знанията и архивите взети от Зоряната книга на Държавата на Айрийските Родове – русичите. Съхранявана в семейството на потомците на Царете водещи своето начало от Славните ни Светли наши предци. Съхранената книга представлява наставление за потомците, летопис за всеки от царете управлявал заедно с народа си в единна Дхарма. Книгата е единствен източник на Земята в момента за същността на мирозданието и за това какво е необходимо да направи сега Човечеството, в този преходен етап от живота.

Знанията са се съхранявали в представителите на Рода в продължение на много хилядолетия. А в продължение на последните 1000 години от лапите на Яхве, до момента в който ще стане възможно отново до Човеците да стане достояние забравеният от тях Род, тяхната кръвна връзка.

Информацията се намира само в един източник и на други места не се публикува.

Всичко за което пишем има само една цел – Да се съберат Човеците за възраждането и прехода в новата ера, с настъпващите изменения в Земята.

Събираме хората за съвместни действия, а не да водим дискусии!
Ако имате въпроси ние безусловно ще отговорим на всички от тях, но молим всеки, който не осъзнава случващото се и няма намерение да се променя, да не ни губи времето. Това не е информационен канал за дискусии, а канал за осъзнати действия. Всеки има собствено мнение по въпросите, но ако написаното тук не е Вашето, молим ви не пишете. Ние търсим Човеците между хората.

Във връзка с бездействието на хората и неотстояване на собствените си интереси, обстановката на Земята за последното десетилетие критически се влоши. Реално разполагаме с не повече от 15 до 20 години за да променим света в наша полза. Иначе растящото поколение в днешното политическо, идеологическо и нравствено общество напълно ще изгуби своето изконно човешко съществуване, идентичност и мироглед.

Формата на публикациите ще бъде следната: кратък коментар по текущите ситуации и проблеми в света, както и разбор на същите. Защо така се е получило и какво трябва да се направи. Т.е. имаме причина-ситуация-решение и заблуждения.

Нататък Приветстваме Ви, представители на Човечеството!

Информиращо видео за Първородния Род

Loading

Обръщение на Боян Мага към потомците си

Loading

Обръщам се към теб, наследнико мой!

Ти! – ти си този, който ще се родиш след 1000 години. Знай, че Аустин /християните го наричат Исус Христос/ е Българин по род. Роден е да изпълни своята мисия, и да възроди своето изконно право, да възроди рода си и да го върне към своите корени. Наследнико след 1000 години, ти ще имаш същото тяло, което имахме и ние живеещите всеки в своето време. Но ще се отделиш от предците си толкова много, че сам себе си няма да можеш да откриеш.

Не само няма да можеш да разпознаеш истината, която чуждите извратиха още при моя живот. Но и Завета, който ни бе оставен от нашия небесен Отец и съхраняван в чистота от предците ни на вечни времена.

Съхранете и запазете в тайна нашата дъщеря, тази от рода ни и кръвта ни наша. Предайте й това, което тя трябва да чуе и направи за рода ни!

Докато дойде времето, ви давам ви този завет, за да можете да се съхраните през вековете и да се върнете към себе си, към рода си!

Нататък Обръщение на Боян Мага към потомците си