Обръщение на Леилия Пугачова, потомък на Първородния Род

Loading

Много е важно за сънародниците да приемат завета оставен от царица Олга-Прекрасна за своя род (семейство) народ на Ариите. Това е важно събитие, което съединява нас, сегашните, с онова време, когато е живеела Олга Прекрасна. След като научи за смъртта на Игор, тя тръгна за древлянските земи да попита за смъртта на съпруга си. Пристигна заедно с взвода си, спря на реката Уж, изгради бивак и върху камъните насред реката сложи палатката, на десния бряг, построиха параклиса. Олга-Прекрасна влезе в строг пост и молитва, обръщайки се към Небесния Отец Вишен, от когото от незапомнени времена водеше началото си нейният Род, нито на крачка не отстъпвайки от законите Му. Ето молитвата й: «Благословен е Небесният ни Отец, благословени са Духове на прародителите, благословена е Земята и водите на Лада, които ни дават живот, благословена е АйРа, която ни роди, избирам пътя, по който идвам при тебе, дай ми силата да спазвам Закона ти, да го пазя със цялото си сърце, който е силата на моя народ, мечът ни, който научава ръцете ни да се бият, щитът ни, който ни предпазва от беззаконие, преклони Сварти, която съединява Всемирието със Земната твърд, Отче, ела и ни докосни, блесни с огнените си стрели, измети враговете ни, избави нашия народ от чуждоплеменните синове, които ни носят гибел, Благословен е народа, който спазва Законите ти, благословен е народа, който Те има…»

През 38-40 ден се е случило извънредно за целия народ събитие (древляните помниха този разговор до 15 век докато християните не започнаха да внушават ерес на народа). Народът, който се намираше до палатката и параклиса, чу гласа от небесата, всички замръзнаха със затаен дъх, започнаха да слушат, всички разбираха кой се обръщаше към Олга Прекрасна. Олга молеше за семейството и за народа. Той пък й отговори: «Никой да не смее да промени това, което ще кажа, иначе ще прокълна». Говори ѝ за събитията, които ще се случат в най-близкото време в живота й. Говори ѝ, че внукът ѝ ще бъде измамен от чуждите, ще застелят очите му със сладката лъжа, и в това, ще помогнат на чуждите близките, които нямат срам. Ще предадат прародителите си заради корема си, и внукът, смирено като агне, ще приеме в дар жената, която нито с кожата си, нито с кръвта си нямаше да се отнася към Ариите, с което ще развали връзката с предците си и ще лиши народа от подкрепата на светлите Богове и родните предци. Но в това е вината на онези, които го въведоха в измамата: «Да бъдат проклети и няма да ги допусна при себе си (при Вишен) отново». Олга Прекрасна дава клетва, че ще изпълни всичко така, както той е предрекъл, за да обедини през вековете народа на Ариите. Искреността на думите, грижите за народа, изпълнението на законите от него поставени го радва. След като видя, че Олга е бременна с чедото, предава силата на Рода и Светия дар на неродената си още дъщеря Златослава. Казва, дъщеря ти, която скоро ще се роди, ще даде бъдещето на народа, който предаде кръвта ми, а чрез Златослава ще се роди онази, която след 1000 години ще изпълни клетвата, обещана от Олга Прекрасна… И тя ще даде на онзи народ сила, и ще възроди Духа на родовете на Ариите, чрез обреда ще доведе до Светлите Богове и великите прародители. Вишен дава условия, как трябва да живее дъщерята на Олга Прекрасна – Златослава и всички нейни потомци, старшите дъщери. Ще живеят не в княжески палати, а сред хората, пазителите трябва да я защитават, спазвайки чистотата на кръвта й. Ясновидец, който има Свети дар, с всяко раждане на първородната дъщеря на рода, задължително както и преди потвърждаваше, че няма заместването, че момичето има кръв на Вишен и силата на рода (Духът, целунат от самия Вишен и от баба Айра). Заветът трябва да се осъществява през 15 години, за да се събере целия народ през това време, но не просто да се събере, изгубени традиции, култура, начин на живота трябва да се върнат, за да не предава прародителите си отново, за да не се покланя на чуждите Богове, защото само своето, с кръвта предназначено, може да даде силата в живота на земните родове, благополучието и здравето. Само своето, родното, може да ни осигури благосъстоянието. Само чрез своите Богове, под закрилата на прародителите си, ние можем да постигнем пълноценния живот, след благополучното изминаване на земните уроци, да се върнем и да изпълним със сила своя род. Тогава във всемирието родовете ни ще станат значими. Силният Род излъчва огромна позитивна материнка, от която всички се чувстват добре и спокойно, защитен е целия ти живот, и живота на децата ти. Народът пък трябва да изпълнява всички условия, които му остави Вишен. Но тези условия могат да изпълняват само онези, в когото тече кръвта на Вишен и АйРа, поне една капка. Дава се сложен обред на пречистването, възстановяването на еволюцията на духа (един род, отговаря и ражда само своя клон, и земните уроци получават само те, и качеството на рода се определя от чистотата на кръвта). Обрядът може да изпълнява само семейството по право на раждане и кръв на Олга Прекрасна, която е запазена и контролирана от пазителите и старейшините, които знаят тънкостите на клетвата и условията. Ариите могат да имат само своя роден цар по кръв и дух (царското семейство носи отговорност за народа, дава му сила, дава равновесие и жизненост на Земята). Чуждите пък царе по кръв, нямат жалост към народа, разрушаваха ежедневието и традициите, унищожаваха семействата на ариите. Изпълнението на Обряда позволява на полукръвките да се определят към какъв род ще се отнасят, към Ариите или към неАриите. Затова можем да извършим Обряд и да живеем, не смесвайки кръвта, спазвайки древните традиции и култура оставени от Нашите Предци, за да не се изгуби народът на Ариите във вековете. При това обрядът отделя рода на Ариите от чуждата кръв и напълнява човека-Ария със Силата на Светия Дар. Свети Дар на съдбата е предопределен за всеки един Арий от малкия до големия. От народа трябва да дойдат по 8 човека от различните страни на света, желателно хората на силата (влъхви, знахари, магьосници), които ще поемат отговорност за всяка дъщеря, родена за едната страна на света, да сложат кулата, да изградят храма – капище (по старата традиция) и да контролират равновесието на едната от страните. В един момент всичко е забравено, за съжаление. Днес Знания има само в семейството, очертани от нашите Предци по време на цивилизацията на Айрати върху сребърните и другите плочи.
Затова след като изгубим тези Знания, ние всички губим шанса да се съберем под началото на своите Прародители и да се върнем към Истинните Извори – Изворите на Ариите. Мнозина наричат себе си – Арии, и не знаят истината за ариите, не знаят изворите на ариите, измислят си традиции, обреди, празници, стараят се да създадат новата арийско-славянска религия. Но истинните Арии не се нуждават от религия. Племената на Ариите живееха, общуваха с Прародителите си и бяха под закрилата на Родните Богове. Обред в строг ред дава възможност да дойдем към изворите, като изпълним условията на Завета, да получим закрилата на Боговете в Живота, на Земята и във Всемирието.
След приемането и извършването на Обреда се случва трансформация на съзнанието. Човекът придобива старо-ново за него възприемане, вижда света без илюзии, определяйки онова зло, което може да заплашва неговото съзнание. По-нататъшния му живот става по-ярък, изискващ обединението с подобните си по Дух и Кръв. Възстановена след Обреда Паметта на Рода в човек-Арий изисква възраждането на Държавата с нейните Закони и Традиции.

В настояще време нашата цивилизация се намира в точката на избор за по-нататъчното си развитие. Каналите за новини на системата показват следните тенденции:
– Затопляне на климата
– Замърсяване на планетата
– Шесто биологическо измиране
– Изкуственният интелект (невронна мрежа)
– Потребление на остатъците от ресурси на планетата
– Пандемия от коронавирус
Световното правителство толкова любезно ни предлага възможните сценарии за по-нататъчно развитие:
1. Съкращение на населението на планетата и максималното му управление, ограничение на свободата, съкращение на капитала.
2. Екологически катаклизми, плътно до недостиг на питейна вода и продоволствия.
3. Тотална ваксинация и чипизация на населението, като вход в новата ера.
Началото на реализация на всички тези събития те предричат за през следващото десетилетие. Всъщност се планира колонизация на планетата. Дадената ситуация касае абсолютно всеки жител на Земята. Над нас е надвиснала реална заплаха за унищожение или превръщането ни в послушна, чипирана биомаса. Дори всъщност ние днес вече сме послушна биомаса, защото правителствата на нашите страни, предлагат в замяна на нашата лоялност, някакво абстрактно благоденствие. Конфесионалните лидери предлагат да се молим за спасение. Ведическите лидери и представителите на езотеричните школи предлагат медитация, като път за хармонизиране на себе си и планетата. Молитва, медитация, съзерцание – това е прекрасно, да това БИ БИЛО прекрасно до неотдавна. Но днес това е крайно малко! Какво наследство ще оставим след себе си? Как ще живеят нашите деца? Как ние самите ще живеем, след година, след пет, след десет? Никой не знае. И с това са се примирили болшинството от човечеството. Всъщност човечеството е пристъпило към самоликвидация. И последствията, със сигурност никой не може да пресметне. АЗ се обръщам към Славните Родове, Южният и Северният клон, Родове потомци на Светлите, Славни наши предци, към тези, които ведаят своето родословие, идващо от Родните Богове:
Народе, отворете си очите, спомнете си, че Ние сме потомци на Славни предци, които водят началото си от Единния Източник и по рождение различаваме ПРАВДАТА от КРИВДАТА. По правото на кръвта и РАждането се явяваме владетели, пазители на земната твърд, сътворена и запечатана във Всемирието от нашата прамайка АЙРА. Спомнете си, че сме свързани един с друг с единна карма, а също и с нашата планета. Това ни задължава да съхраняваме не само нашите Родове, но и Земята, където Родовете могат да се проявяват и еволюционират духовно.
Ние разрушихме почти всичко. Родовият начин на живот, семейството, планетата, себе си. Цинизъм и безволие се проявява във всичко около нас. И днес, с нашето мълчаливо съгласие започва унищожението на бъдещето на чадата ни, нашите скъпи потомци. Предвиждайки всичко това, бащата на нашите предци, Отецът Наш Небесен – Вышень (Вишен), в 946г. ни е оставил своето преднаречение – Завет – определяйки в него всички необходими действия за изход от сегашната ситуация. В същност Той ни е дал инструкция – алгоритъм на нашите действия, които ни позволяват да не пропаднем като цивилизация. Ние трябва само да изпълним условията оставени ни чрез царете потомци на Русь – Айриите. Вышень даже не иска да изпълняваме неговата воля, а ни предлага ние сами да направим избор – Живот Славен или безславна гибел. Нашите предци са готови да ни помогнат, а ние трябва само да изпълним условията на Завета.
Говоря на мъжете:
Намерете в себе си мъжество за защита на своите Родове и семейства, на чадата и жените си, на майките и бащите си, на братята и сестрите си, защото силата е във вашите Славни сърца. А жените – намерете смелост да признаете факта, че в днешно време изпълнението на Завета е единствения шанс да отстояваме своето бъдеще, своята свобода, своето щастие и своят живот. Днес е необходимо всеки да поеме своята отговорност за себе си, за своите деца, семейство, Род и да се обединим, създавайки всички условия за изпълнението на Завета. Да си спомним, че ние сме народ единен, който от хилядолетия живее волно, с достойнство и в достатък, на своята земя. Така, да си върнем това, което някога заради своята доверчивост сме дали на чуждите. Защото втори шанс, даже Боговете не ни дават.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *