Обръщение към българския наРод

Loading

Здравейте сънародници, българи от всички краища на Света! Името ми е ЛеиЛия Владимировна Пугачова и живея със семейството си в Тархград – Киев, Украйна. Като потомка на Царица Прекрасна – Олга, ми беше предадено наследство, включващо артефакти без аналог в Света. Нашият Род винаги е знаел кои сме, но за мен лично мога да кажа, че това преобърна живота ми. Наред с артефактите, получих и голямата отговорност пред Рода и пред народа по изпълнението на наставленията на Предците и най-вече Завета на Нашия Небесен Отец Вишен (ВсеВишен). Всеки от Вас може да прецени в какви времена живеем. Всеки може да види какво се случва с нашата планета – майка – Земята. Неразумно ще е ако продължаваме да правим едни и същи неща и да чакаме различни резултати. Но промяната сама няма да се случи.

Четейки архивите, плочките изписани на кръгла българска глаголица, човек осъзнава, че Предците ни са знаели какво ще се случи в бъдеще, по-точно в наши дни. Притежавайки определени способности, разговаряйки директно с Небесния ни Отец, Те са получавали наставления.

Обръщам се към Вас, защото ние като наследници, на Небесния Отец Вишен, носиме неговата кръв, но и всички произтичащи от това права и задължения. Ние носим отговорност за цялата планета – нашият дом.

От контактите си с българите разбирам, че народът знае само че има някаква мисия, но нищо повече. Това е една празнота, която определени хора използват за лична облага. И докато народът оцени ситуацията, времето минава и ние се оказваме във все по-тежка ситуация. Това само ни показва колко са били прави нашите Предци. Това не може повече да продължава, защото в ПриРодата всичко е премислено и не заживеем ли по нейните правила, просто си заминаваме.

Нататък Обръщение към българския наРод

Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Loading

Нататък Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Държавата Артария

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Продължаваме да разказваме за първородният род на Човечеството, сега ще говорим за първата държава на Земята.

Когато още нямало нито време, нито светове, нито реалности, нито въплътени в тела хора, съществувал само Великият РА-М-ХА. Той се проявил в новата действителност и от възприятието си на новата безкрайна реалност озарил новият свят с РАдост.

И светлината била толкова плътна и силна, че РА-М-ХА в себе си и от себе си, от безкрайната си нова своя същност, роди дъщеря си АйРА. РАждайки се в новата действителност АйРА създала безкрайно число проявления на своя баща. Може да се каже, че от космическата прах и боклук, обладавайки силата и потенциала, дадени и от нейният баща, уплътнявайки окръжаващата я материя, определяйки съдбата ѝ, създала земната твърд, вдъхвайки в нея живота от РА-М-ХА. Родила божествения син и всички Родове му дали името Вишен.

Сътворявайки земната твърд, АйРА преминала инициация пред своя баща. Потвърждавайки пред него своята сила, любов и мъдрост и дадения ѝ потенциал. Сътворявайки земята, АйРА въплатила в нея всичко най-добро от своят баща. Напълнила планетата с Раждане, Сила и Потенциал, както и с Кодове – носещи в себе си цялата информация на всемирието необходима за живот и творчество. АйРа, приемайки Кодовете, дадени и от нейният Отец, усмирила буйството на стихиите, сътворила земната твърд, като предала кодовете и пълномощията си на своя син Вишен. Раждайки го, явявайки се роден на земната твърд, това е била волята на РА-М-ХА. РА-М-ХА сам вложил своя Дух и Образ в АйРа. АйРа, смекчавайки през майчинското в себе си, дала на своите потомци Душа. Като дала на всяка душа индивидуалност, но и единство на кармата.

Нататък Държавата Артария

Човечеството. Сътворението на Земята. Веда за АйРа

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Започваме цикъл от публикации за Човечеството. Това е жизнено важна тема и една от главните в сегашният момент. Всеки човек на земята е длъжен да знае произхода на своя Род и мисията си на своето семейство на земята.

В момента на земята живеят:

  • Родените: а те са – Човечеството, Айристократите, БлагоРОДноРОдените в които има: родова памет с код запечатан в кръвта им. При получаване на някаква информация, кръвта им веднага реагира справедливо или несправедливо е това. Това са хора талантливи, осъзнати и отговорни за ставащото около тях. За семейството и роднините си. Слушат сърцето си и виждат образи. Творчеството и разумът са им присъщи.
  • Човекоподобните същества: Хора и Не Хора

Започваме със сътворението на Земята и публикуваме „Веда за Айра“. Това е първата веда, която разказва за нашия Род. Ведата е написана върху пластини от злато и сребро с 18 глаголически руни, през времето когато Човечеството е излязло от града Айрати, на държавата Артария /За тях ще напишем в следващите постове/.

ВЕДА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА ОТ АЙРА

Ликът на Айра бил запечатан върху земната твърд във всички светове на вселената.

Когато във ВсеМИРието бил хаос АйРа родена от Слънцето влязла в този хаос.

УсМИРявайки буйството на стихиите, определяйки съдбата, сътворила земната твърд.

Вдъхвайки Живот…РОДила Божественият син, и всичките РОДове му дали името ВИШЕН.

В благодарност стихиите от метал и огън сътворили Дар за АйРа – корона напълнена със силата на равновесието.

Намирайки се във ВеЛИКо спокойствие и творение съюзът на стихиите създал ЛАД /хармония/ между ВсеМИРието и Земната Твърд.

ЛАДа се разлял под формата на прясна вода, приемайки образа на дева прекрасна.

Виждайки красотата и мъдростта на ЛАДа, АйРа я взела за жена на Вишен.

Вишен въздигнал дивен град в почит на Боговете на Всемирието, наричайки го АйРати в чест на Великата си Майка.

Оградил земята на своя Род с осем храма, които напълнил със светлина от своя дядо Слънцето.

А над главите им кръжала Сварти, съединяваща ВсеМИРието и Земната Твърд, запечатвайки порядъка и справедливостта във Вселената.

/Из архива на семейството на първородният Род/

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ, ВЪВ ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ ЩЕ ПОКАЗВАМЕ ИСТИНАТА НА НЕЩАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ.

Ако при прочитане на информацията при Вас възникне отклик от Вашата – Съвест и Съзнание, то значи във вас има Капчица Кръв на Истински Човек. Ако имате желание да се съберем за общи действия, ако имате въпроси или коментари по темите, молим ви да се свържете на даденият по долу адрес. zavetnapredtsite@abv.bg

Зараждане на Вездесъщия

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Висшите Богове наричат тези, които подържат във всемирието различните форми на живот и съхраняват във всички жизнени явления в светлите Мироздания, в съответствие с незаобиколимите закони на единният Творец съзидател. Него ние човеците сме нарекли Великия РА-М-ХА, където РА е първичната /изначална/ светлина, М е мъдростта, знанието, а ХА е първоначалната /изначалната/ положителна сила.

Всеки от Висшите Богове изпълнява своите небесни действия, но при това нашите Висши Светли Богове помагат на хората, вървящи по пътя на предците и развиващи в себе си своите творчески съзидания – Любов опираща се на съвестта, явяваща се мерило на всичко.

Думата РА-М-ХА не ни е чужда, защото РА е корен на много неща. Нашият език е пълен с такива думи: РАдост, КРАсота, РАждане, РА/О/дословие, УРА, РАзум, ПростРАнство.

КОГАТО ОЩЕ Е НЯМАЛО НИТО ВРЕМЕ, НИТО СВЕТОВЕ, НИТО РЕАЛНОСТ

Когато още нямало нито време, нито светове, нито реалност, хората още не са били въплътени /в тела/ съществувал е само Великият РА-М-ХА. Той се проявил в новата действителност, и от възприемането на новата безгранична безкрайност е озарил света с Великата РАдост. И тази светлина била толкова плътна и силна, че РА-М-ХА, изявявайки света от себе си, прояви новата си своя същност – дъщеря си АйРа. РАждайки се в новата действителност, АйРа създавайки огромен брой проявления на своя баща от космическият прах и боклук, обладавайки силата и потенциала дадени и от нейният баща /Отец/, уплътнявайки окръжаващата я материя, определяйки съдбата ѝ, е сътворила земната твърд. Вдъхвайки в нея живот от РА-М-ХА е родила божествения син. И всичките Родове му дали името Вишен /Висшия/. Сътворявайки земната твърд АйРа е преминала през инициацията /доказвайки се/ пред своя Отец, и потвърждавайки своята Сила, Любов и Мъдрост.

След сътворението на земната твърд е проявила себе си в 9 по 9 проекции. От тук е произлязла матрьошката. И в приказките за далечните царства /през девет планини в десета/ е написано за това. Квантовите нива на Земята са образували света Нав /духовния свят/, където отиват душите след смъртта на телата, да събират сили за следващото си въплъщение. Там нивата така са подбрани, че всяка тревичка, буболечка, животинка, човек намират подходящото си такова, според нивото си на еволюционното си развитие.

Децата на РА-М-ХА имат собствен потенциал да пренесат образа на своя баща. Сътворявайки планетата, те преминават инициация /доказвайки се/ пред него. Проявявайки своите кодове, приемайки образа на своя баща те изпълват планетата с РАждане, Сила и своя потенциал. Кодовете носят в себе си информацията от всемирието за творчество и живот. Не всички планети /деца на РА-М-ХА/ преминават през инициацията, някой не успяват да се одухотворят – да им се вдъхне живот. Такива планети след време се разпадат на космически боклук.

АйРа прилагайки кода даден и от своя баща, усмирявайки буйството на стихиите е сътворила земната твърд. Предала кодовете и пълномощията си на своя син Вишен. Неговият Род се явява сам по себе си роден на планетата Земя по волята на РА-М-Ха. РА-М-ХА е вложил духът и образът си в АйРа, а тя смекчавайки ги с майчинско чувство надарила своите потомци с Душа. Давайки на всяка Душа индивидуалност и единство на Кармата.

В благодарност стихиите от метал и огън сътворили Дар за Айра – Корона, в която заложили силата на равновесието. Намирайки се във велико спокойствие и творение, съюза на стихиите създал ЛАД /храмония/ между всемирието и земната твърд. ЛАДа се разлял под формата на прясна вода, приемайки образа на прекрасна девица. Виждайки красотата и мъдростта на ЛАДа, Айра я взела за жена на своя син Вишен.

/Из архива на семейството на Първородния Род/

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ, ВЪВ ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ ЩЕ ПОКАЗВАМЕ ИСТИНАТА НА НЕЩАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ.