Закон и Покон

Loading

Кон = Изначалното Истинно Цяло. От ПоКон векове нашите предци са живели по Кони!

Кон е правило, свод, кръг на въртене. Да живееш по Кон означава да влезеш и да бъдеш хармонично във Вселената, да взаимодействаш напълно с Нейния жив организъм. Ротацията и вътрешната структура на Вселената е Покон на Рода. РОД – това е Родителят, Всевишният, чието тяло е нашата Вселена, с всички планети, звездни системи и обитаеми светове, форми на живот, живеещи в тях, Богове и полубогове .

Основният принцип на устройството на Вселената се основава на Любовта. Това е Даряването на Светлината на живота, която идва от дълбините на Вселената („Сърцето” на Рода) и се разпространява из цялата Вселена. Още повече, че това ДАРение е безвъзмездно – тоест не изисква нищо в замяна.

Например, Ярило-Слънцето действа и живее по Кона на Рода – дава всичко от себе си на обитателите на световете на Слънчевата система, без да ги различава по цвят на кожата или намерения.

В разумната Природа Покона на Рода е естествен процес, на който са подвластни всички Божии Творения, с изключение на днешния човек. Мравките и пчелите работят по Божествената програма. Те не изискват нищо в замяна на Делата си. Изпълнявайки своето предназначение, вие хармонично се вписвате в цялостната програма за развитие. Не изпълнявайки предназначението си, вие излизате от програмата, страдайки, разболявайки се и умирайки.

Човешката цивилизация не изпълнява божествената програма за развитие. Това е като раков тумор на тялото на Земята, така че хората страдат, боледуват и умират в агония. Човешката цивилизация живее по заКона на Рода, т.е. в За Кона (за Кона, за Божествената Правда).

Да живееш по Кона на Рода означава да чуваш Душата. Душата е Съвест. Живеейки по Съвест, вие се доближавате до Покона на Рода, започвате да чувате и усещате ЖИВОТА. Приближавате се и живеете хармонично, съжителствайки с живото тяло на планетата.

Покона на Рода, това е Прав, Правда. Да живееш по Прав означава да пренесеш този Прав (Правда) в света. Лъжата, дори и малката, е забрава на Правдата. Когато човек приеме Правдата в живота си, Тя става негово оръжие.

Покон на Рода, това е любов към съществуването. Към създаденото от Рода и изразено в живата ПриРода. Това е растителният свят и животинският свят на Приятелите. Това е царството на камъните и другите форми на живот, които не виждаме, но понякога усещаме с фините си сетива. Душата, въплътена в Яв (в човешко тяло) и живееща по Кона на Рода, не пакости и не унищожава Природата. Такъв Човек няма да счупи клон без нужда, няма да унищожи папрат, няма да обиди животно. Яденето на животни, т.е. тези, които човек трябва да спаси и да помогне в духовното им развитие и формиране, е забравата на Покона на Рода. Яденето на приятели животни е най-лошото престъпление срещу Вселената, срещу самия живот и ПриРодата. Такъв човек не може да се нарече рационален и по отношение на нивото си на развитие е близо до онези животни, които той така безмилостно унищожава. Животът на такова същество практически няма стойност, защото самият такъв човек не оценява Дара на Живота и действа като негов ликвидатор! И според Канона на причинно-следствената връзка, това дава правото на други паразитни извънземни цивилизации да смятат човечеството за добитък, което те и правят, използвайки Земята и я гледат така, както месоядците гледат кланица и използват човечеството като материал за бройлери. Това е една от основните причини за въвеждането на космически паразити в пространството на Терра (Терем РА – Майката Земя).

Програмата на Рода на този етап от развитието предвижда човек да яде специално отгледани за него плодове. Това са ябълки, круши, сливи, ядки и други ПриРодни организми, при консумацията на които никой не страда. Например – самото ябълково дърво отглежда плодове, внимателно ги изпълва със сила и енергия, след което точно в точното време, когато ябълката е събрала максимума от полезни вещества, тя пада от дървото директно в нашата длан. В Живата ПриРода всичко е обмислено, Хармонично и Мъдро.

Животът по Кона на Рода е живот в Хармония с ПриРодата, Вселената. ВЕДАщият Рода Човек НИКОГА няма да унищожи Творенията на своя РОДител, като яде животни. Освен това, ако човек не яде мърша, това изобщо не означава, че той живее по Кона на Рода. Такъв човек би могъл да откаже месо заради подобрение на здравето си, а не защото почита Живота и Творенията на Рода, Обичайки ги.

Който живее по Кон, е здрав духовно и физически. Проекцията на физическото тяло е отражение на Душата. Ако Душата е болна, то в резултат на това боледува и тялото. От духовно здравия Човек идва Светлина и Доброта, душевна топлина, тялото на такъв Човек е здраво.

Животът на Човек, живеещ по Коните на Рода, е изпълнен с РА-дост. Такъв човек има силно Семейство и Здрави Деца. Той винаги има всичко необходимо в дадения момент. При което това не е прекален лукс, но не е и пълна бедност.

Да живееш по Кона на Рода е да живееш според Правдата и с Правдата. Шества по пътя на Прав! Правдата окрилява. Дори когато може да струва живота, Човекът на Покона я следва! В този случай Той получава Силата, Помощта и покровителството на Боговете! Правдата се превръща в мощно оръжие.

Поконът на Рода е универсално правило, по което Вселената се движи, живее и се развива. Това е големия космически Покон, който се дели на по-малки по размер Кони. Това са по-малки кръгове, преминавайки през които вие се издигате по-високо в развитието си, в спираловиден порядък.

Що се отнася до еволюцията на Душата, това са Каноните на Съвестта, Правдата, Канонът на ЦелоМъдрието.

Има и Покони на звездни системи, планети и отделни Родове (Правдата или устоите на самия род, в която е въплътена Душата).

Поконът на Земята-Майка – това е Движението и устройството на нашия свят, нашата планета. Например, за да влезем хармонично в KOHА на нашата планета, е необходимо да живеем в съответствие с нейната вътрешна ПриРодна основа – да посрещаме приРОДните празници, по време на които Земята преминава през поредица от космически Чертози и Звездни Врати. Влизането в годишния кръговрат означава навлизане в полето на планетата, дишане с нея в единство, както правят всички Царства на живота, от малки растения до големи животни. В такъв Човек се включва както духовният организъм, така и физическият.

Стоим на прага, отвъд който са възможни зоРАта и възРАждането. Но ВъзРАждането започва с ВъзРАждането на Духа и Душата. Превръщайки се в светозарни П-РА-ВЕД-ници и въплъщавайки в живота си Покона на Рода, ние повишаваме духовния си потенциал и ставаме жива и здрава клетка в огромното тяло на Рода – Вселената. И една клетка е в състояние да лекува други клетки, които са близо до нея. Човешките души и сърца са запалени от личния им пример. Пролетта на Земята идва и Поконът на Вселената се възРАжда под Нейните сини небеса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *