Боян Мага (ⰱⱁⱔⱀ ⰿⰰⰳⰰ)

Loading

На четири години – Святозар (името дадено му при раждането), Боян Мага (името дадено му при инициацията), третият син на Богорис 1, Цар на България, влезе в стадий на видения. На шест години, достигна стадий на разбиране. На единадесет години навлезе в стадий на увереност. На шестнадесет в стадий на тайните знания, и след няколко години преоткри стадия на търсач на съдбите на Предците. На двадесет и една години, става победител в много сражения. Святозар-Боян Мага, бил най-добрият сред аскетите. Боян Мага нарича себе си Бого-Мил! – Донасящ знанията на Предците! Особено почита знанията на Аустин, четвъртия син на Лада и Вишен, кръвен негов Родственик, който идвайки в Живота обединява Духовноста – Прав с материалноста – Яв. Чуждите вземат тези знания като свои и представят Аустин на народа като Иисус Христос. Лея (архив на Предците)

Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Loading

Нататък Защо именно Леилия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците